ACM: Pas Data Act aan voor betere concurrentie cloudaanbieders

ACM: Pas Data Act aan voor betere concurrentie cloudaanbieders

Het is voor gebruikers van zakelijke clouddiensten moeilijk om van aanbieder te wisselen of diensten van verschillende cloudaanbieders te combineren. Dat levert onnodig risico op zowel prijs, kwaliteit als innovatie. Dat blijkt uit een marktstudie van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De ontwerpversie van de Data Act die in Europa zal het makkelijker maken om te wisselen van cloudaanbieder. Maar volgens de Autoriteit is dat niet genoeg voor een goed werkende markt. Daarvoor zijn aanpassingen nodig. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de grootste twee aanbieders (Microsoft Azure en Amazon Web Services) elk een marktaandeel hebben van 35 procent à 40 procent. Gezien de kenmerken van de markt is het voor kleinere spelers moeilijk om effectief met grote geïntegreerde aanbieders te concurreren.

Verder komt er een vervolgonderzoek om vast te stellen in welke mate de overstapdrempels in de praktijk concurrentieproblemen veroorzaken en of je die nu al kunt aanpakken. De concurrentie tussen clouddiensten richt zich nu vooral op het moment waarop bedrijven of instellingen hun aanbieder voor het eerst kiezen. Aanbieders proberen hen dan te verleiden door bijvoorbeeld gratis clouddiensten en door volumekortingen aan te bieden.

Wie eenmaal een keuze heeft gemaakt, kan daarna moeilijk overstappen naar een andere aanbieder. Bedrijven en organisaties zijn dan locked-in. Het risico bestaat dat de cloudaanbieders door deze afhankelijkheid de prijzen verhogen of de kwaliteit van de dienstverlening verlagen. Ook zijn er risico’s voor de innovatie.

Overstappen

Cloudaanbieders ontmoedigen het overstappen naar andere aanbieders door bijvoorbeeld hoge vergoedingen te vragen voor het verplaatsen van data. Daarnaast zijn de verschillende clouddiensten van één aanbieder vaak zodanig met elkaar verweven, dat het technisch ingewikkeld is om van aanbieder te wisselen. Bovendien kunnen gegevens door het gebrek aan standaarden niet altijd goed worden overgezet. Daardoor is dataportabiliteit soms beperkt.

Daarnaast is het flexibel combineren van clouddiensten van verschillende aanbieders lastig, want diensten van verschillende aanbieders kunnen zelden goed met elkaar communiceren. Door deze beperkte interoperabiliteit hebben bedrijven en organisaties weinig vrijheid in de keuze tussen clouddiensten van verschillende aanbieders.

De ACM onderzoekt de komende maanden verder in welke mate overstapdrempels zoals uitstaptarieven (egress fees) daadwerkelijk concurrentieproblemen veroorzaken en of je dan het beste kunt  aaepakken op basis van de mededingingsregels, de Digital Markets Act (DMA) of de aankomende Data Act.

Data Act

In de DMA staat al dat grote aanbieders (de zogenoemde poortwachters) van clouddiensten geen beperkingen mogen opleggen aan eindgebruikers om van aanbieder wisselen. Ze moeten het mogelijk maken als gebruikers hun data elders willen kunnen onderbrengen. De DMA treedt volgend jaar in werking.

De ACM wil dat daarnaast interoperabiliteit makkelijker wordt door de Data Act, die de Europese Commissie recent heeft voorgesteld. In het voorstel staat al het nodige over het verlagen van overstapdrempels. Deze gaan met name over dataportabiliteit.

De ACM vindt dat daarin ook moet staan dat aanbieders van clouddiensten verplicht zijn om interoperabiliteit mogelijk te maken. Gebruikers kunnen de diensten van verschillende cloudaanbieders dan makkelijker aan elkaar koppelen. De ACM stelt enkele aanpassingen in de Data Act voor aan de Europese wetgever, zoals maken van een duidelijk onderscheid tussen dataportabiliteit (makkelijk data elders kunnen onderbrengen) en interoperabiliteit (dat clouddiensten met elkaar kunnen samenwerken). Ook moeten de tarieven voor interoperabiliteit een plafond krijgen.

Lees ook: