2min Personeel

CBS: moeder technisch opgeleid? Dan dochter vaak ook

CBS: moeder technisch opgeleid? Dan dochter vaak ook

Is een moeder technisch opgeleid? Dan is de dochter dat vaak ook. Vooral moeders hebben meer invloed dan gedacht op de keuze van meiden voor een technisch vakkenpakket. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Als een van de ouders een technische opleiding heeft kiezen ook meer jongens voor een dergelijk vakkenpakket. In 2022 volgde 28 procent van alle jongens in het vierde leerjaar van het voortgezet onderwijs een technisch vakkenpakket. Bij meisjes was dit 10 procent. Deze percentages verschilden per onderwijssoort. Jongens volgens bij alle onderwijssoorten nog steeds veel vaker een technisch vakkenpakket dan meiden.

Technisch opgeleid

Leerlingen met technisch opgeleide ouders volgden vaker een technisch vakkenpakket dan leerlingen met niet-technisch opgeleide ouders, berekende het CBS. Dat is dus vooral het geval bij dochters met een technisch opgeleide moeder.. Van hen volgde 21 procent zelf ook een technisch vakkenpakket in het voortgezet onderwijs. Bij meisjes met een niet-technisch opgeleide moeder is dat tien 10 procent.

De technische opleiding van de moeder heeft ook effect op de jongens. Van hen ging 40 procent ook een technisch vakkenpakket volgen. Bij jongens met een niet-technisch opgeleide moeder was dit 28 procent.

Vaders

Ook de onderwijsrichting van de vader heeft invloed op de keuze voor een technisch vakkenpakket. Leerlingen met een technisch opgeleide vader volgden vaker een technisch pakket dan leerlingen met een niet-technisch opgeleide vader. De onderwijsrichting van de vader had dezelfde invloed op de keuzes van hun dochters en zonen. Achtergrondkenmerken, zoals samenstelling van het gezin, onderwijssoort van de leerling en de school waar de leerling zit zijn volgens het CBS stukken minder belangrijk. Het zijn dus vooral de ouders die veel gewicht in de schaal leggen bij de profielkeuze. Nu het aantal moeders met een technische opleiding groeit, zullen meer dochters de stap dus ook gaan wagen.

Wel heeft het onderwijsniveau van de ouders invloed op de keuze voor een technisch profiel. Dochters die ouders hebben met een afgeronde opleiding aan de universiteit of het HBO volgden vaker een technisch vakkenpakket dan andere meisjes. Bij jongens is dat niet zo. Zij volgden even vaak een technisch vakkenpakket, onafhankelijk van het onderwijsniveau van de ouders.

Lees ook:

  • Generatie Z eist flexibiliteit op de werkplek