2min Ondernemen

Nationale DenkTank: Big Data biedt Nederland revolutionaire kansen

Nationale DenkTank: Big Data biedt Nederland revolutionaire kansen

Cultuuromslag nodig om waarde te realiseren

Efficiënt gebruik van Big Data kan de Nederlandse maatschappij miljarden opleveren. Dat heeft de Nationale DenkTank berekend in een onderzoek naar de maatschappelijke mogelijkheden van Big Data.  De Nationale DenkTank hield een uitgebreide enquête onder ruim 300 experts en rond de 1.000 Nederlanders. Om die winst te bereiken is echter wel een cultuuromslag nodig, zo is één van de eindconclusies.. 

Alles wat we doen wordt in toenemende mate geregistreerd, opgeslagen en gedeeld. Deze enorme hoeveelheid informatie wordt ook wel Big Data genoemd. Het potentieel is, ook voor de Nederlandse economie. groot; een waardetoevoeging van 45 miljard euro aan het BBP, zo stelt de Nationale DenkTank.

Die waarde zien ze vooral in sectoren als de gezondheidszorg, mobiliteit, infrastructuur en het sociale domein. “Informatie uit miljoenen geanonimiseerde patiëntendossiers kan bijvoorbeeld zorgen dat artsen sneller de goede diagnose kunnen stellen. En vervoerders kunnen bijvoorbeeld een optimaal reisadvies van deur tot deur aanbieden,” zegt Marieke Doelman, deelnemer aan de Nationale DenkTank 2014. “

 

Randvoorwaarden

Ondanks de grote kansen zijn er ook zorgen die serieus genomen moeten worden, observeert de Nationale DenkTank.  Doelman noemt het daarbij opvallend dat 76% van de Nederlanders aangeeft bezorgd te zijn over hun privacy maar nauwelijks de helft daadwerkelijk actie onderneemt door bijvoorbeeld hun privacy-instellingen aan te scherpen. “Het is belangrijk dat we het maatschappelijk debat hierover aangaan. We moeten met zijn allen antwoorden vinden op de ethische vraagstukken die hierover leven.”

Volgens Marieke Doeleman moet dat debat leiden tot een cultuuromslag. Alleen dan kun je de miljardenpotentie van Big Data realiseren, zowel  individueel als binnen organisaties. “De DenkTank heeft veel gesprekken gevoerd met experts op het gebied van Big Data. Wat blijkt? Bij veel organisaties bestaat geen innovatiecultuur. Zo kun je dus geen nieuwe toepassingen ontwikkelen. Een tweede probleem dat boven water kwam is dat er te weinig talent in Nederland is om Big Data-analyses te maken. Er worden simpelweg te weinig mensen voor opgeleid.”

Naar aanleiding van de interactie met betrokken experts werkt de Nationale DenkTank de bevindingen uit tot een eindpresentatie met praktische oplossingen. Deze worden op 8 december 2014 gepresenteerd.