3min Security

Eerste aansluitingen op AbuseHUB gerealiseerd

Eerste aansluitingen op AbuseHUB gerealiseerd

De eerste aansluitingen op AbuseHUB, een gezamenlijk initiatief van ISPConnect, DHPA en Abuse-IX, zijn de afgelopen maanden gerealiseerd. AbuseHUB is bedoeld om abuse en cybercrime te bestrijden. De start van de pilotfase toont dat de hosting- en cloudsector goed in staat is zichzelf te reguleren.

Het gezamenlijke initiatief AbuseHUB van ISPConnect, de Dutch Hosting Provider Association en Abuse-IX is gestart met de pilotfase. De eerste hosting providers zijn aangesloten om doelmatig abuse van het internet en cybercrime te kunnen bestrijden, zo maakt ISPConnect bekend. De sector toont daarmee haar zelfregulerende karakter en het vermogen om het initiatief te nemen bij de bestrijding van problemen die een bredere maatschappelijke impact hebben.

Brancheorganisaties ISPConnect en de DHPA zijn in september 2015 een samenwerking aangegaan met de Vereniging Abuse Information Exchange en het open source project AbuseIO om een collectief programma op te starten om gezamenlijk op te treden tegen abuse en cybercriminaliteit op het internet. De samenwerking is onderdeel van het project “Nederland schoon”, een intensieve collaboratie van sector, overheid, wetenschap en toezichthouders om abuse en cybercrime uit Nederland te weren.

Abuse en cybercrime hebben vele gezichten zoals spam, phishing, ddos aanvallen. Cybercriminelen hebben voor hun activiteiten computers van anderen nodig die onvoldoende beveiligd zijn. In 2012 is de Vereniging Abuse Information Exchange in opgericht waaraan een groot aantal internet service providers deelneemt. Met de oprichting en de realisatie van een AbuseHUB wordt het tijdig signaleren en uitwisselen van informatie over cyber aanvallen gefaciliteerd en wordt het cybercriminelen moeilijk gemaakt hun praktijken uit te oefenen. Na het succes van dit abusebestrijdingsprogramma bij de detectie van besmette thuis-PC’s bij klanten van internet service providers, slaan de Nederlandse hosting en cloud aanbieders nu de handen ineen om zich bij dit initiatief aan te sluiten. Hiermee neemt de sector zelf het voortouw om gezamenlijk te werken aan een schoon internet. Dit heeft geresulteerd in de samenwerking rond AbuseHUB, waarmee abuse gericht en efficiënt gemonitord en bestreden kan worden.

“Deze samenwerking is typerend voor het zelfregulerende karakter van de Nederlandse internetsector. Als branche erkennen wij het gevaar van abuse, en het belang van gezamenlijk optreden om het voortouw te nemen in de bestrijding ervan. We zijn als branche goed in staat om de handen ineen te slaan om doelgericht te werken aan het oplossen van dit soort problemen die ons allemaal treffen”, aldus Simon Besteman, directeur van ISPConnect.

In januari is er een eerste groep internet service providers gestart met het AbuseHUB pilot programma. De eerste verhalen zijn positief. Lennert den Teuling van ISPConnect lid PCextreme hier over: “AbuseHUB stelt ons in staat om zonder handmatige interventie onze klanten op een snelle en doeltreffende manier te wijzen op potentiële beveiligingsrisico’s en/of misbruik van hun meest kritische infrastructuur. De hoeveelheid werk die AbuseHUB bespaart en de relatief lage kosten die dit met zich meebrengt zorgt ervoor dat er gemakkelijk een business case te maken valt. Daarnaast is het een extra service naar je klanten toe.”

De komende maanden zal de pilot voortgezet worden. Het streven is om het merendeel van de bij DHPA en ISPConnect aangesloten hosting en cloud bedrijven aan te sluiten op AbuseHUB.