govroam binnenkort beschikbaar voor alle overheden

govroam binnenkort beschikbaar voor alle overheden

Vanaf eind 2014 kunnen alle overheden in Nederland hun WiFi-netwerken op een veilige manier met elkaar delen. govroam, de oplossing hiervoor, komt dan breed beschikbaar De afgelopen maanden is de voorziening succesvol getest bij de gemeenten Arnhem, Deventer, Den Haag, Heerlen en Tilburg.

govroam biedt medewerkers veilige toegang tot internet bij de eigen organisatie én bij andere overheidsorganisaties die deelnemen aan govroam. Dit gebeurt door WiFi-netwerken onderling te koppelen. De standaard is gebaseerd op eduroam® uit het onderwijs dat inmiddels wereldwijd in gebruik is. SURFnet, de initiatiefnemer van eduroam, werkt actief mee aan govroam.

 

Positieve beoordeling

Uit de proef bij de gemeenten blijkt dat de invoering van govroam bijdraagt aan verdere professionalisering van de netwerkvoorzieningen van overheden. Het verbetert de bestaande situatie waarin de WiFi-toegang voor bezoekers van overheidsinstellingen niet optimaal is geregeld. De technische implementatie bij de pilotgemeenten verloopt prima. Het wordt grotendeels uitgevoerd door de eigen medewerkers.

De technische infrastructuur bestaat uit een landelijk netwerk van zogenaamde radius-servers. Deze infrastructuur is nu al beschikbaar en wordt beheerd door SURFnet. Eind 2014 kunnen alle publieke organisaties aansluiten op govroam.

De gemeente Deventer besloot als eerste om govroam te implementeren, in nauwe samenwerking met SURFnet. Via de Digitale Steden Agenda sloten andere pilotgemeenten zich aan. Dit werd begeleid door de bureaus Envolve en Stratix. Samen met de aangesloten organisaties en SURFnet wordt nu gewerkt aan het opbouwen van een confederatieve beheersvorm van govroam.