2min Zorg

IHE Key Innovator voor vijf eHealth uitwisselingsprojecten EU

IHE Key Innovator voor vijf eHealth uitwisselingsprojecten EU

IHE-Europe is door de EU aangemerkt als Key Innovator voor vijf eHealth uitwisselingsprojecten. Het zijn innovaties die onderdeel uitmaken van het door de EU betaalde project X-eHealth (Exchanging Electronic Health Records in a common framework).

Dit project maakt onderdeel uit van de brede beweging richting een European Health Data Space (EHDS). De erkenning van IHE-Europe als ‘key innovator’ onderstreept de doorslaggevende rol van IHE in het ontwerpen van breed gedragen standaarden voor informatie-uitwisseling in de zorg.

EPD

In ieder Europees land zijn de elektronische patiëntendossiers (EPD’s) net wat anders ingericht. Het past zo bij de lokale wet- en regelgeving en lokale inrichting van het zorglandschap. Als gevolg hiervan is de uitwisseling van patiëntendossiers internationaal niet gemakkelijk.

Als je als Nederlander dus een ski-ongeluk krijgt in Oostenrijk, kan de Oostenrijkse arts jouw gegevens wel opvragen bij je ziekenhuis, maar kan dat niet inladen in het EPD van het ziekenhuis. De structuur van de EPD’s van beide landen zijn daarvoor te verschillend. Om het zorgproces in het Oostenrijkse ziekenhuis in gang te zetten, moeten zorgverleners alles met de hand overtypen.

Daarom is er het project X-eHealth. Het project heeft tot doel om een Europese eHealth Unie te creëren. Daarin kunnen zorgaanbieders patiëntinformatie zonder obstakels kunnen uitwisselen, uiteraard op een goed beveiligde manier. Dergelijke data-uitwisseling valt of staat niet alleen bij gebruik van dezelfde technische standaarden (IT-infrastructuur en applicatie). Ook speelt overeenstemming over de structuur en inhoud van de berichten, de wijze van samenwerken en de beleidsafstemming, zoals beschreven in het vijf-lagenmodel voor interoperabiliteit van Nictiz, een rol.

IHE kartrekker van vijf innovaties
  1. De technische specificaties voor het domein Medical Imaging
  2. De X-eHealth Testing Tools, die zijn ontwikkeld met IHE-Europe partner Kereval
  3. De uitwerking van de technische specificatie van de Patient Summary voor zeldzame ziekten
  4. De technische specificatie voor het labdomein
  5. De technische specificaties voor het rapport ziekenhuisontslag
Lees ook: