Kabinet: geen hyperscale datacentrum in Zeewolde

Kabinet: geen hyperscale datacentrum in Zeewolde

Het kabinet vindt de komst van een hyperscale datacentrum in Zeewolde ‘onwenselijk’. Tegelijk komt er waarschijnlijk wel een nieuwe Defensiekazerne ergens anders in de gemeente. Het gaat om de plek waar Meta een groot datacenter had willen bouwen. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen van de Partij voor de Dieren.

De gemeente Zeewolde zelf wik liever ook geen hyperscale datacentrum op de beoogde locatie realiseren. Daarbij komt ook dat in het ontwerpbesluit van eerder dit jaar van minister De Jonge staat dat gemeenten geen hyperscale datacenter meer in bestemmings- of omgevingsplannen mogen opnemen. Ook Zeewolde is daarin geen uitzondering. Dit is ongeacht het bestemmingsplan dat er al ligt.

“‘Mocht er tussentijds een ontwikkeling plaatsvinden die strijdig is met het inmiddels in voorbereiding zijnde beleid en regels voor de vestiging van hyperscale datacentra’, zal de regering opnieuw overwegen of het instrument van schorsing kan worden ingezet om deze ontwikkeling te bevriezen.” aldus de minister in een toelichting.

Kamervragen

De Jonge zegt dit in een reactie op vragen van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren. De partij wilde bijvoorbeeld weten wat er gaat gebeuren met de grond waar het datacenter zou komen. Volgens de fractie is daar nog geen sluitend antwoord op. Eerder was het idee al dat de grond landbouwgrond zou moeten worden. Maar volgens de Jonge is daarvan nog geen sprake.

Wel blijkt uit een tekst op de website van de gemeente Zeewolde dat zij voorkeurslocatie is voor een nieuwe kazerne van Defensie. Deze plek ligt vlakbij de brug bij Nijkerk en is dus ergens anders dan de eens beoogde locatie van het het hyperscale datacenter. Het terrein dat nodig is, is ook een stuk kleiner. Halverwege volgend jaar valt hierover een besluit. Voordat de kazerne er staat gaat er nog zeker tien jaar overheen.

Lees ook: