Nederland koploper in mobiel werken

Nederland koploper in mobiel werken

Hoeveel bedrijven ondersteunen op dit moment mobiel werken? Wat zijn de redenen om mobiel werken in te voeren? Welke rol heeft de it-afdeling hierbij? Welke uitdagingen ziet die afdeling vooral? Hoe verhoudt Nederland zich op deze gebieden tot de ons omringende landen. Een onderzoek.

Ergonomiespecialist BakkerElkhuizen, gespecialiseerd in het inrichten van vaste, mobiele, flexibele en thuiswerkplekken, deed onderzoek bij it-professionals in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland met als thema ‘IT en flexibel werken’. Aan het onderzoek deden 521 it-professionals uit verschillende functiecategorieën mee, 152 van hen komen uit Nederland.

 

Aanwezigheid belangrijk

In Nederland heeft onder de ondervraagden 79 procent flexibel werken al ingevoerd. Daarmee loopt Nederland voorop, want de UK (65%), Duitsland (60%) en België (57%) volgen op gepaste afstand. Er werd gevraagd naar de redenen om flexibel werken (nog) niet in te voeren. In Nederland, Duitsland en België is de belangrijkste reden dat de organisatie aanwezigheid van medewerkers noodzakelijk vindt. In de ons omringende landen noemen it’ers soms het feit dat it-systemen nog niet geschikt zijn voor flexibel werken. In Nederland is dat voor geen enkele organisatie een doorslaggevende reden. Op de vraag naar de belangrijkste reden om flexibel werken wél in te voeren, scoort ‘efficiënter werken’ in alle landen het hoogst.

 

Uitdagingen

Wat zien it-professionals als de drie belangrijkste nieuwe uitdagingen bij het invoeren van flexibel werken? In alle landen komen dezelfde drie elementen voorbij, zij het in wisselende rangorde:

  • Efficiënt gebruik van (nieuwe) it-technologie door medewerkers
  • Security-issues
  • Beheersbaarheid infrastructuur

Op basis van deze resultaten is het niet vreemd dat vooral een duidelijk securitybeleid vanuit it-perspectief onmisbaar is voor succesvol flexibel werken.

Over wat het belangrijkste gereedschap voor flexibel werken is, zijn alle landen het eens: de laptop. De meeste organisaties stellen dan ook de laptop beschikbaar voor de medewerkers. Nederland en België lopen daarin voorop met respectievelijk 95 en 93 procent. De tablet wordt minder vaak door organisaties verstrekt. In Nederland bij slechts 37 procent van de ondervraagde organisaties. De smartphone wordt in Nederland, de UK en Duitsland door bijna driekwart van de organisaties beschikbaar gesteld. In België geven minder organisaties (48%) een smartphone.

 

De rol van IT

In Nederland en België hecht de it-afdeling minder belang aan ergonomie dan in Duitsland en de UK. Dit strookt met de relatief hoge score van deze laatste twee landen op ‘gezondheid van medewerkers’ en ‘medewerkerstevredenheid’ als belangrijke redenen voor het invoeren van flexibel werken.

Welke rol speelt IT in de beslissingen die te maken hebben met flexibel werken? Zijn zij de beslissers of adviseren zij alleen? In Nederland heeft slechts 28 procent van de it’ers een adviserende rol. Opmerkelijk is dat IT in Nederland met 41 procent het vaakst helemaal geen rol speelt bij de beslissing of flexibel werken al dan niet wordt ingevoerd. Kortom, in ons land is voornamelijk een uitvoerende rol weggelegd voor IT. De beslissingen worden genomen door de business.