Nederlandse startups en scale-ups investeren meer in automatisering

Nederlandse startups en scale-ups investeren meer in automatisering

Managers van snelgroeiende, jonge bedrijven in Nederland blijken meer vertrouwen te hebben en meer te willen investeren in kunstmatige intelligentie dan hun tegenhangers van grote ondernemingen. Recent onderzoek van softwareontwikkelaar Klippa toont aan dat bijna 9 op de 10 managers van startups en scale-ups positief is over automatisering met AI en hier meer in wil investeren in 2024.

Ondanks het grotere vertrouwen in AI, ontbreekt het startups en scale-ups vaak aan de middelen om de inzet van AI te vergroten. Zo wordt een gebrek aan kapitaal het vaakst genoemd als grootste belemmering, gevolgd door een gebrek aan tijd en personeel, opstartkosten en de volwassenheid van de technologie.

Geen gebrek aan kapitaal

Interessant genoeg komt het gebrek aan kapitaal niet voor in de top 5 problemen van managers uit het MKB en grote ondernemingen. Dit kan duiden op stabielere inkomstenstromen en toegang tot diversere financieringsbronngen. Het arbeidstekort is wat grote ondernemingen harder trof: 47% van de managers uit deze categorie noemde dit als het grootste probleem.

Daarmee blijft het arbeidstekort een heet hangijzer voor Nederlandse bedrijven. Dit is in lijn met recente cijfers van het UWV. De meeste regio’s en werkvelden in Nederland hebben te maken met een gespannen en zeer krappe arbeidsmarkt. Hierdoor hebben bedrijven in verschillende sectoren te maken met problemen als een hoog personeelsverloop en concurrentie om talent. De verwachting is dat de krapte op de arbeidsmarkt voorlopig zal aanhouden. Werkgevers zullen dus creatief te werk moeten gaan bij de werving en behoud van hun personeel.

Meer informatie over het onderzoek

De C-Level Insights-enquête van Klippa is beantwoord door een diverse groep managers. De meeste respondenten zijn CEO’s (60%), gevolgd door CTO’s (11%), CFO’s (9%) en andere C-suite managers. Ze zijn actief in 18 verschillende sectoren en werken bij organisaties van verschillende groottes – van kleine en middelgrote bedrijven tot grote ondernemingen met jaaromzetten van meer dan $1 miljard.