1 min Leiderschap

Nieuw boek over juridische aspecten van ICT-projecten

Nieuw boek over juridische aspecten van ICT-projecten

Het ICT informatiecentrum introduceert het boek ‘ Juridische aspecten van ICT-projecten’. De uitgave wijst organisaties met een nieuw ICT-project op de risico’s die zij aangaan met betrekking tot contracten, rechten, verplichtingen, dataveiligheid, aansprakelijkheid, enzovoort. Doel is om een bijdrage te leveren aan het op tijd en binnen budget opleveren van ICT-projecten met de vooraf overeengekomen specificaties. Het boek maak deel uit van een reeks publicaties over de selectie en toepassing van zakelijke ICT oplossingen en is gratis beschikbaar via www.ICTboekensite.nl.

Zolang ICT-projecten goed verlopen lijken juridische aspecten nauwelijks een rol te spelen. Het gemis aan goede, wederzijdse afspraken wordt meestal pas duidelijk als het al te laat is om deze nog te maken. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor als planningen en kosten uit de hand lopen, oplossingen niet zo werken als was afgesproken of dataveiligheid of eigendom in het geding is. Los van de tijd, de energie en het geld die het oplossen van dergelijke problemen organisaties kosten, kunnen bedrijfsprocessen erdoor gehinderd worden, met operationele, commerciële en financiële schade tot gevolg. Om deze problemen te voorkomen zijn sluitende overeenkomsten noodzakelijk. Over hoe die worden gerealiseerd, vertelt het boek ‘Juridische aspecten van ICT-projecten’.