RDI legt Odido boete op van € 175.000

RDI legt Odido boete op van € 175.000

Uit onderzoek van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) blijkt dat telecombedrijf Odido intern verkeersgegevens verwerkte voor van een samenwerkingsproject met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De manier waarop voldeed niet aan de wet. En dus krijgt het bedrijf een flinke boete.

Met de gegevens wilden ze een algoritme ontwikkelen dat informatie kon opleveren over verplaatsingen van grote groepen mensen. De interne verwerking van verkeersgegevens door Odido voldeed echter niet aan de Telecommunicatiewet, met een boete van 175.000 euro tot gevolg.

Het telecombedrijf verwerkte de verkeersgegevens met behulp van het algoritme tot tellingen van grote groepen mensen in een gebied. Verkeersgegevens bevatten privacygevoelige gegevens, bijvoorbeeld over tijdstippen van telefoongesprekken en locaties van bellers. Odido mag deze gegevens gebruiken voor wettelijk toegestane doeleinden, zoals haar eigen facturering. Maar de operator had deze (ruwe) verkeersgegevens niet mogen verwerken voor dit samenwerkingsproject. Overigens heeft de RDI niet kunnen vaststellen dat deze ruwe verkeersgegevens aan het CBS zijn verstrekt.

De overtreding duurde van begin 2018 tot eind 2019. Het ging in die periode om verkeersgegevens van ongeveer 2,5 miljoen tot 4,5 miljoen abonnees. De RDI heeft als boeteverlagende omstandigheid meegewogen dat uit het onderzoek niet bleek dat de overtreding leidde tot ernstige gevolgen of geëffectueerde risico’s.

Het samenwerkingsproject van Odido en het CBS duurde tot begin 2020. De RDI heeft nadien geen overtredingen meer geconstateerd.

Lees ook: