10min Duurzaamheid

SIDN: 21 veelbelovende internetprojecten van start

SIDN: 21 veelbelovende internetprojecten van start

Begin dit jaar deed SIDN fonds haar eerste oproep voor vernieuwende internetprojecten. Het gaat om projecten die het internet versterken of op een creatieve, vernieuwende manier inzetten en waarbij het algemeen belang voorop staat. De belangstelling bleek overweldigend. Na een zorgvuldige weging door de raad van advies en het bestuur van het fonds zijn 21 projecten geselecteerd.

De thema’s variëren van privacy, veiligheid, journalistiek, internet of things, bescherming tegen internetmisbruik, bewustwording over big data tot duurzaamheid en educatie. Stuk voor stuk veelbelovende projecten.

Hieronder een korte beschrijving van de eerste lichting projecten die we bekend kunnen maken. Binnenkort volgt een compleet projectoverzicht op de site.


PIONIERS 

(projecten gericht op de eerste uitwerking van een veelbelovend idee)

Kun je ethiek crowdsourcen?
Ethiek zal de komende jaren, bij de realisatie van Internet of Things, een zeer belangrijk onderwerp worden. Deze ‘Things’, of autonome systemen, kunnen met hun acties namelijk ook belangen van anderen schaden. Door in een vroeg ontwikkelstadium al ethische aspecten in te bouwen, kunnen deze systemen veiliger worden gemaakt. Dit project wil gebruik maken van de ‘power of the crowd’ om een ethisch raamwerk voor autonome (software) systemen te ontwikkelen.
Project: Crowsourcing Ethical Wisdom
Aanvrager:
Dex

Digitaal geld: hoe kun je dit veilig uitwisselen?
Digitaal geld in de vorm van Cryptocurrency is sterk in opkomst. Internet of Coins wil deze ontluikende wereld open, veilig en online bereikbaar maken voor iedereen. Internet of Coins is een initiatief tot het bouwen van een decentraal uitwisselplatform voor digitale valuta, waarbij het uitwisselen tussen waardehouders niet langer gebonden is aan digitale wisselkantoren, maar door middel van swarm encryptie door het netwerk zelf wordt uitgevoerd. Internet of Coins vormt zo het bittorrent voor internetgeld.
Project: Internet of Coins
Aanvrager: Metasync 

Hoe ga je verantwoord om met de privacy van je gebruikers?
Hoe kun je de privacy van gebruikers van jouw applicaties het beste beschermen? Een vraag die steeds vaker wordt gesteld, met name door jonge tech-bedrijven. De innovatieve inzet van internet en data van gebruikers vormen vaak het startpunt voor hun onderneming. Privacy afwegingen zijn daarbij niet altijd ‘top of mind’, maar wel steeds belangrijker voor het succes. Met het Witboek Privacypraktijken wordt hier op een constructieve manier op ingespeeld. Het project onderzoekt en belicht good practices, met de focus op de maker en de praktijk.
Project: Witboek Privacypraktijken
Aanvrager: Bits of Freedom

Kun je de ontwikkeling van online netwerken rondom maatschappelijke thema’s visualiseren?
Het maatschappelijk debat wordt online in diverse sociale netwerken en op allerlei platforms gevoerd. Een goed overzicht van spelers en standpunten is lastig te vormen. Bovendien kan zo’n thematisch netwerk na verloop van tijd veranderen, bijvoorbeeld door de impact van actuele gebeurtenissen. Dit project wil dit visueel inzichtelijk maken. Er wordt een model en online demo ontwikkeld om de ontwikkeling van online netwerken in de tijd te animeren.
Project: De Duider
Aanvrager: DUiDT

Hoe bescherm je je als kleine partij tegen DDoS- of ‘cyberaanvallen’?
Dit project wil (kostbare en ingewikkelde) DDoS bescherming betaalbaar en bereikbaar maken voor kleine bedrijven en (non-profit) organisaties, door het bouwen van open-source DDoS analysis en mitigation software. Breder doel is om daarmee ook bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek, de gezamenlijke ontwikkeling van DDoS bescherming en DDoS bescherming voor iedereen toegankelijk te maken. Kortom, een project waar de hele internet gemeenschap van profiteert.
Project: Open Source Anti-DDos Solution Project (OSAS).
Aanvrager: Radically Open Security B.V.

Hoe maken we smart citizens eigenaar van hun eigen data?
Dit project wil burgers in staat stellen om als ‘smart citizen’ zelf data te verzamelen. Er wordt een schaalbare infrastructuur geboden in de vorm van een Machine-to-Machine draadloos mesh netwerk, waarbij iedere aanbieder van een node lid van de coöperatie is. Hiermee kunnen data van sensoren door burgers zelf worden verzameld en gedeeld. Gestart wordt met het meten van de luchtkwaliteit in Den Haag, maar in principe kan dit op allerlei manieren worden uitgebreid.
Project: De Data Coöperatie
Aanvrager: Gerrit Jan van ’t Veen

Is er een veilig alternatief voor de gangbare, privacy onvriendelijke, chat services en text editors?
Het open en vrije internet staat onder druk: wie gaat er eigenlijk over onze data en hoe weten we zeker dat daar veilig mee om wordt gegaan? We worden steeds afhankelijker van commerciële partijen. Roundcube is -als één van de componenten van de Kolab groupware suite- ’s werelds meest gebruikte open source webmail client die hierop in probeert te spelen. Er zijn twee pioniers projecten geselecteerd die – gebaseerd op Roundcube open standaarden- een veilig alternatief willen bieden en dit voor een grote groep gebruikers beschikbaar willen maken.:

– WebODF integratie: Met de integratie van WebODF (een op open standaard gebaseerde document editor), ontstaat een veilig alternatief voor bekende commerciële cloud applicaties, wat ten goede komt aan het intellectueel eigendom en de privacy van de gebruikers.

– Instant messaging integratie:
Door de integratie van XMPP/Jabber chat (bestaande op open standaard gebaseerde instant messaging) worden gebruikers minder afhankelijk van bekende commerciële chatservices, hun privacy is gewaarborgd en gebruikersdata worden niet verkocht aan derden.

Projecten: WebODF integratie met Roundcube & Instant messaging integratie met Roundcube
Aanvrager: OpenNovations

 

POTENTIALS
(projecten gericht op de doorontwikkeling en opschaling van een kansrijk, werkend concept naar een bruikbare toepassing)

Wie is eigenlijk de baas van internet?
Dit project wil internetgebruikers – en met name kinderen- kernvaardigheden bijbrengen om zich veilig, vrij en vol vertrouwen op internet te bewegen. Met Cryptokids, een educatieproject over data, technologie en privacy, doen kinderen van 10-14 jaar kennis en inzicht op over de werking van internet. Daardoor begrijpen ze niet alleen beter hoe het internet werkt, maar leren ze dat ook beter naar hun hand te zetten en versterken ze hun ‘digitale burgerschap’. Cryptokids is een project van Waag Society, Bits of Freedom en Netwerk Democratie.
Project: Cryptokids
Aanvrager: Stichting Waag Society

Is het moeilijk om een databank van alle Nederlanders te bouwen?
Iedere internetgebruiker laat (gemerkt of ongemerkt) persoonlijke data achter. Het lijken onschuldige stukjes informatie, maar door datasets te combineren ontstaan er nauwkeurige persoonsprofielen. Deze ‘big data’ is voor bedrijven ‘big business’. Dit project stelt de vraag hoe moeilijk het is om zelf zo’n database van alle Nederlanders te maken en wat je er vervolgens allemaal mee kunt. Door open en transparant een verjaardagskalender van alle Nederlanders te bouwen, wordt dit proces onontkoombaar er verontrustend tastbaar gemaakt. ‘De Nationale Verjaardagskalender’ is ingebed in een groter geheel van een theatrale performance, een lessenreeks, een hackathon en presentaties om de bewustwording over big data te vergroten en de publieke discussie te voeden.
Project: De Nationale Verjaardagskalender
Aanvrager: Stichting SETUP

Hoe kunnen we internet-misbruik zo snel mogelijk elimineren?
Het realiseren van een veilig internet en de strijd tegen internetmisbruik kan alleen slim worden aangepakt door middel van samenwerking. Met de open source software Abuse kunnen hosting en access-providers gemakkelijk, snel en geautomatiseerd misbruik detecteren, verwijderen en eindgebruikers informeren. Dit project wil de software AbuseIO in drie stappen naar versie 6.0 brengen, waarbij zowel functionaliteit als aantal gebruikers wordt uitgebreid. Hierbij is de hele keten betrokken, waardoor de sector als geheel – en daarmee het internet zelf – sterker staat.
Project: AbuseIO 6.0
Aanvrager: Stichting AbuseIO

Minder afval met een fashion ruil- en verkoop App?
Van de 65 miljoen ton aan textiel dat in 2014 werd geproduceerd, belandt het overgrote deel op de vuilnisbelt. Swapp is een kledingruil en –verkoop App met een duurzame missie. Middels het ruilen of verkopen van eigen fashion wordt hergebruik gestimuleerd, wat weer leidt tot vermindering van de textiel afvalberg. Via de App krijgt kleding een tweede leven. Kan de kleding niet meer geruild of verkocht worden, dan wordt het opgehaald en verwerkt tot nieuwe producten. Een mooi voorbeeld van een handige App die tegelijk sociale verantwoordelijkheid neemt.
Project: Swapp #WalkingCloset
Aanvrager: Swapp BV

Bestaat dat? Veilig en anoniem internet uit een doosje?
Beveiligde verbindingen opzetten en gebruik maken van het Tor netwerk om veilig en vrij op het web te kunnen surfen: dat kan met de NetAidKit. De NetAidKit is een kleine, open source, portable router die is ontwikkeld om journalisten waar ook ter wereld op een makkelijke manier veilig en vrij toegang tot internet te geven. Dit ‘doosje’ is echter ook voor andere niet-technische gebruikers zeer eenvoudig te gebruiken en verdient het daarom om doorontwikkeld te worden voor een veel groter publiek. Het project ontving eerder de ISOC Innovatie Prijs 2015. Met dit project wil Free Press Unlimited de NetAidKit op de markt brengen.
Project: NetAidKit A
Aanvrager: Free Press Unlimited

Hoe kunnen lezers worden ingezet om de journalistiek te versterken?
Op het gebied van journalistiek kan een slimme inzet van internet de journalistieke praktijk en de informatievoorziening aan ons allemaal verbeteren. Het project ‘3000 dokters weten meer dan 1 correspondent Zorg’ wil de online journalistiek versterken door lezers te betrekken bij de opbouw van kennisdossiers. Door de mogelijkheid te bieden kennis en expertise te delen, wil De Correspondent een journalistieke ‘rolodex’ bouwen. Te beginnen bij de zorg maar in principe uit te breiden naar talloze andere dossiers.
Project: 3.000 dokters weten meer dan 1 correspondent Zorg
Aanvrager: De Correspondent

Hoe versterken we de positie van makers die hun content vrij willen delen?
Het probleem van eigenaarschap op internet is complex. Op dezelfde platformen delen we zowel zelfgemaakte video’s als gevonden filmpjes. Het is moeilijk de echte maker van die content terug te vinden. Dit project wil het open karakter van internet -en de makers die hun werk vrij willen delen- verstevigen. Project Squid zet een open platform voor het identificeren van video op. Door open source fingerprinting technologie te ontwikkelen wordt het mogelijk video’s uniek te identificeren en hier herkomst en gebruiksinformatie aan toe te voegen. Hierdoor is de herkomst van video’s op internet makkelijker terug te vinden en te koppelen aan de oorspronkelijke maker.
Project: Squid
Aanvrager: Kennisland

Welke patronen zien we in internetaanvallen en hoe kunnen we ons daartegen beter beschermen?
De Nationale anti-DDoS Wasstraat (NaWas) biedt middelgrote en kleinere internet providers on demand beveiliging tegen DDoS aanvallen. Met het project Patroonherkenning DDoS en Botnets wordt hierop voortgebouwd door middel van onderzoek naar mogelijke patronen in DDoS aanvallen en correlaties tussen verschillende DDoS aanvallen en het type verkeer. Doel is de achterliggende botnets en aanvalsstructuren te herkennen, identificeren en zodoende de effectiviteit van de NaWas, en dus de veiligheid van internet als geheel te versterken.
Project: Patroonherkenning DDoS en Botnets
Aanvrager: Stichting NBIP

Hoe handig zou het zijn als je kunt ‘googlen’ op de inhoud van online video?
Tweederde van het internetverkeer bestaat uit audio en video. Maar zoeken in de inhoud van deze content is niet mogelijk. Hoe handig zou het zijn als je kunt ‘googlen’ naar wat er in een video gezegd was of te zien is? Media Distillery heeft hiervoor technologie ontwikkeld die nu al wordt toegepast voor live radio en televisie. Met Media Distillery Online willen Media Distillery, TNO, SpraakLab en VicarVision deze technologie ook beschikbaar maken voor video’s op het internet. Project: Media Distillery Online
Aanvrager: Media Distillery, TNO, Spraaklab en VicarVision

Hoe houden we het internet decentraal?
Het hedendaagse internet wordt steeds meer gedomineerd door zich centraal plaatsende diensten. Dit gaat stelselmatig ten koste van de privacy en is bovenal in strijd met het oorspronkelijke idee van internet. Via peer-to-peer netwerken is een meer gelijkwaardige deelname mogelijk, maar in veel gevallen vormt een firewall een technische barrière. De Peer-to-Peer Toolkit maakt innovatief gebruik van internetprotocollen, die het mogelijk maken om veel eenvoudiger peer-to-peer communicatiepatronen in een applicatie in te bouwen. Daarnaast maakt de toolkit IPv6 en daarmee deelname aan peer-to-peer netwerken voor iedereen mogelijk, ook achter router of firewall.
Project: Peer-to-Peer Toolkit
Aanvrager: OpenFortress B.V.

Tweede aanvraagronde nu open
Twee keer per jaar is het mogelijk om bij SIDN fonds een aanvraag in te dienen. De tweede call van 2015 staat op dit moment open, met als deadline 30 september, 12.00 uur (let op: voor sommige projecten geldt een (verplichte) vooraanmelding met als deadline 9 september).

Meer informatie over het indienen van een financieringsaanvraag.