4min Zorg

Sneller herstellen en opnames voorkomen door thuismonitoring

Sneller herstellen en opnames voorkomen door thuismonitoring

Een ziekenhuisbezoek is een kwestie van lange adem en veel geduld. Natuurlijk hebben de meeste mensen dat er graag voor over. Hun gezondheid telt immers. Toch zou het prettig zijn als het allemaal sneller zou gaan. Dat kan nu. Het Catharina Ziekenhuis werkt met thuismonitoring, waarbij de patiënt zelf thuis op het herstel stuurt, de gezondheid monitort en toch in contact blijft met de arts of de verpleegkundige.

Zes zorgpaden

Het Monitoringscentrum van het Catharina Ziekenhuis begeleidt bij zes zorgpaden, weet Marieke Kwappenberg, een van de monitoringsverpleegkundigen. “Wij begeleiden bij COPD, Covid, influenza, zwangerschapsdiabetes, hartfalen en we begeleiden patiënten na een herseninfarct. Aan de meetwaarden die patiënten via de app aan ons doorgeven, zien wij of het herstel de goede kant op gaat. Is dat niet het geval, dan schakelen wij snel met de afdeling die hierover gaat. Zo helpen wij ook ziekenhuisopnames voorkomen.”

Monitoringsverpleegkundigen houden de oplichtende beeldschermen in het Monitoringscentrum in de gaten. De schermen tonen duidelijke grafieken en geven waarden aan, zoals bloedsuikerwaarden bij patiënten met zwangerschapsdiabetes. Marieke: “De app komt zelf met vragen, en afhankelijk van de meetresultaten kan het nodig zijn elkaar via de telefoon te spreken. Dat kan op elk moment, en soms volstaat berichtenverkeer via de app. Er is dus volop interactie.”

Zaadje geplant in coronatijd

In de medische zorg is thuismonitoring inmiddels redelijk bekend. “Het Catharina Ziekenhuis begon ermee in coronatijd; zoeken naar manieren om patiënten op meer afstand te begeleiden”, herinnert Joris zich. “Vervolgens gingen wij aan de slag met afstandszorg voor grieppatiënten en patiënten met COPD, en nu ook met andere zorgpaden. Wij willen elk kwartaal nieuwe zorgpaden toevoegen. Binnen Santeon, een samenwerking van zeven topklinische ziekenhuizen waar ons ziekenhuis ook deel uitmaakt, stellen wij ons met het innovatieproject ‘Zorg bij jou’ een doel: over tien jaar willen wij een miljoen patiënten aan de thuismonitoring. Wij werken ook samen met andere ziekenhuizen, die soms zelfs al verder zijn dan wij.”

Over tien jaar één miljoen patiënten aan de thuismonitoringsapp, alleen al binnen Zorg bij jou. Het zijn stevige aspiraties. Maar wat als de patiënt niet wil? Komt er dan dwang? “Nee”, zegt Joris beslist, “want dat zou averechts werken. Sommige patiënten hebben koudwatervrees. Dat is begrijpelijk. Wij zien dat oudere patiënten er soms meer moeite mee hebben dan jongere, digitaal vaardige patiënten. Wij zien ook dat patiënten met thuismonitoring veel meer met hun herstel en gezondheid bezig zijn dan voorheen. En waar de patiënt eerst weken of maanden moest wachten op polibezoek, weet deze nu meteen, op elk moment van de dag, hoe het ervoor staat. Dat helpt ook om een terugval of ziekenhuisopname te voorkomen. De app geeft ook voorlichting en lessen. Bijvoorbeeld wat je kunt doen om gezonder te leven.”

Bijdragen aan betaalbare zorg

Harde resultaten over de effecten van thuismonitoring zijn er nog niet. Daarvoor wordt deze werkwijze nog niet lang genoeg gebruikt. Toch bespeurt Marieke veel enthousiasme. “Onze patiënten weten dat thuismonitoring het herstel bevordert, de gezondheidstoestand stabieler houdt, en dat de gespecialiseerde afdeling waar zij onder behandeling zijn hierop toeziet.” Het Catharina Ziekenhuis kan de bespaarde tijd op een andere manier beter benutten. Joris: “Er komt meer tijd en ruimte voor andere patiënten en andere ziektebeelden. Thuismonitoring draagt ook bij aan het betaalbaar houden van de medische zorg. Échte vooruitgang dus.”

Bovenal is thuismonitoring veilig. “De app is voor patiënten die onder poliklinische controle staan”, zegt Marieke. “Bij hen volstaat controle op afstand. De app geeft een signaal als de patiënt een controlemoment vergeet. Is er iets mis dan reageren wij snel. Wij staan ook in directe verbinding met de afdeling waar de patiënt onder controle is. Zijn er meer klachten, dan houden de monitoringsverpleegkundigen de patiënt extra in de gaten.” En de patiënten die méér medische controle nodig hebben tijdens hun herstel? “Die volgen een ander pad, wellicht los van thuismonitoring. En voor noodsituaties is er altijd 112, het alarmnummer dat iedereen in nood direct gebruikt. De veiligheid is dus echt gewaarborgd.”

Zelflerend systeem

Thuismonitoring speelt een steeds grotere rol. Dat geldt ook voor het Catharina Ziekenhuis. De praktische voordelen, tijdsbesparing en het beperken van zorgkosten, zijn evident. Belangrijk is ook dat thuismonitoring steeds beter wordt, completer. “Het systeem is zelflerend”, legt Joris uit. “Hoe meer patiënten, hoe meer gegevens het verzamelt en hoe beter het in staat is om te adviseren en begeleiden. Dat geldt trouwens ook voor ons Monitoringscentrum en de monitoringsverpleekundigen. Ook zij blijven zich verder bekwamen in het systeem en in medische kennis van de zorgpaden. De professionaliteit neemt verder toe.”