TANC: van carsharing naar fleetsharing

TANC: van carsharing naar fleetsharing

ITmobile brengt TANC op de markt, een innovatief product waarmee Defensie een grote efficiencyslag op zijn wagenpark kon maken.

Veel organisaties kampen met een inefficiënt wagenpark; auto’s die stil blijven staan of juist teveel kilometers maken. Door het wagenpark opnieuw in te richten, kunnen grote besparingen worden gerealiseerd.

De deeleconomie leidt ertoe dat initiatieven als Greenwheels, Car2Go en Snappcar als paddenstoelen uit de grond schieten. Ook bij bedrijven vindt een denkomslag plaats van beschikbaar stellen van auto’s naar het beschikbaar stellen van mobiliteit.

Klaas Collet, directeur ITmobile zegt: ‘Het gaat bij veel organisaties niet om een bedrijfsproces dat als primair wordt gevoeld. Bij bedrijven hoor je vaak: “we zijn liever met de klant bezig.” Begrijpelijk, maar het wagenpark is vaak wel een grote kostenpost waar door fleetsharing grote bezuinigingen op kunnen worden gemaakt.’

Binnen de zakelijke markt is de afgelopen jaren het besef ontstaan dat voertuigen die niet of nauwelijks worden gebruikt een onverantwoorde druk leggen op budget, milieu en ruimte. Dit laat zich slecht rijmen met begrippen als maatschappelijk verantwoord ondernemen, CO2-neutraal ondernemen en kostenbewust ondernemen.

TANC stelt organisaties in staat om de omvang en efficiëntie van het wagenpark te optimaliseren. Geavanceerde reserveringssoftware, stabiele voertuigregistratie en ontgrendelhardware stellen het wagenpark voor afgebakende periodes beschikbaar aan gebruikers.

Dit jaar wordt TANC geïmplementeerd bij maar liefst 4800 auto’s van Defensie. Een omvangrijk traject waarbij het product werd geperfectioneerd, met name op het gebied van veiligheid en gebruiksgemak. Er lag een omvangrijk pakket van eisen op tafel waaraan werd voldaan en Defensie stelde de bedrijfszekerheid op 99%.

Collet: ‘Bij Defensie had het besluit een enorme logistieke consequentie; er worden hier dagelijks 30 auto’s omgebouwd die ergens vandaan moeten komen. Maar het is do’able en het wordt met een heel klein team geregeld.’

Projectleider Poolen Niet Operationeel Dienstvervoer (PNOD), luitenant-kolonel Jaap de Graaf over de samenwerking: ‘De ervaring die we gezien hebben bij ITmobile, de flexibiliteit, het meedenken in oplossingen en meedenken in het aansluiten van systemen is echt een grote pre. Bij het testen zijn we altijd tot acceptabele oplossingen gekomen. Ik heb niet het idee dat ik tegenover een leverancier zit, maar tegenover iemand die bereid is zijn systeem zo aan te passen dat we allebei tevreden zijn. Uiteindelijk draait het in zo’n traject om vertrouwen, ervaring en kwaliteit.’

ITmobile ziet Defensie als voorloper in de markt en voorziet dat fleetsharing de komende jaren aan populariteit gaat winnen.

ITmobile ontwikkelt al meer dan vijftien jaar uren- en ritregistratiesystemen voor werknemers die buiten de deur werken. Door 100% betrouwbare en feitelijke informatie te verschaffen, maakt ITmobile organisaties transparanter en efficiënter.

Video – “TANC the new Fleetsharing solution.”: