2min Zorg

VZVZ biedt extra ondersteuning aan huisartsen

VZVZ biedt extra ondersteuning aan huisartsen

23 convenantpartijen hebben een gezamenlijk businessplan gemaakt voor gebruik van de zorginfrastructuur, dat zij tot 2020 willen uitvoeren. Tot die partijen behoren onder meer belangenbehartigers van zorgverleners en patiënten, ICT-leveranciers en VZVZ. Een belangrijke gedeelde ambitie is het naar een hoger plan brengen van het gebruik van het Landelijk Schakelpunt. VZVZ geeft dit jaar extra aandacht aan de huisartsen door meer functies via het Landelijk Schakelpunt te ontsluiten. Tijdens de Huisartsbeurs op zaterdag 2 april legt VZVZ uit hoe zij dit aanpakt.

VZVZ voert het businessplan langs de opgestelde lijnen uit. De, op basis van prioriteit samengestelde, projectgroepen pakken de onderwerpen op. En daarbij is dit jaar  expliciete aandacht voor huisartsen. Een speciaal projectteam is samengesteld om de vele suggesties en aanbevelingen, die VZVZ van huisartsen heeft gekregen, te verwerken en de belangrijkste daarvan in 2016 te realiseren. Dat is een directe invulling van het streven om de centrale infrastructuur nog intensiever te gebruiken en verder uit te bouwen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het medicatieproces en overdracht uit de tweede lijn naar de eerste lijn.

Huisartsen
Huisartsen zien goede kanten aan het gebruik van het Landelijk Schakelpunt, maar zien zichzelf ook nog te vaak als leveranciers van informatie. Bij waarneming krijgen zij berichten over hun patiënten terug van de behandelaars in de avond of het weekend. Dat is van direct belang voor het welzijn van de patiënten. VZVZ wil de functionaliteiten voor huisartsen uitbreiden. Ontwikkelingen die daarom verder in het verschiet liggen, zijn dagwaarneming en ketenzorg.

Recente ontwikkelingen
Het beroepsgeheim van de zorgverlener en de privacy van de patiënt zijn bij de uitwisseling via het Landelijk Schakelpunt niet in het geding. Recente gerechtelijke uitspraken bevestigen dat uitwisseling via het Landelijke Schakelpunt aan alle wet- en regelgeving voldoet.

Eind maart werd ook duidelijk dat 10 miljoen Nederlanders een of meer zorgverleners toestemming hebben gegeven voor het uitwisselen van bepaalde  medische gegevens. Meer dan de helft daarvan aan hun huisarts.