Wearables monitoren patiënten met Parkinson

Wearables monitoren patiënten met Parkinson

De ziekte van Parkinson is een ziekte waarbij hersencellen langzaam afsterven. De Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research (MJFF) en Intel gaan samenwerken om het onderzoek naar en de behandeling van de ziekte van Parkinson te verbeteren met behulp van big data analytics. Aan het onderzoek deelnemende patiënten dragen wearables die ervoor moeten zorgen dat onderzoekers en artsen het verloop van de ziekte beter kunnen volgen. Op basis daarvan kunnen vervolgens sneller nieuwe medicijnen en behandelmethodes worden ontwikkeld.

De ziekte van Parkinson kenmerkt zich door een grote verscheidenheid van symptomen. Dat maakt het moeilijk om de progressie van deze ziekte effectief te monitoren. De inzet van nieuwe technologieën kan een nieuwe aanpak opleveren voor het meten van de symptomen. En naarmate er meer data beschikbaar komt, kan dat ook meer aanwijzingen opleveren voor tot nu toe onbekende kenmerken van deze ziekte. Deze kunnen weer leiden tot nieuwe onderzoeksgebieden, zo verwachten MJFF en Intel.

Lees het hele verhaal online of in TCT/Zorg van september 2014