Welzijn en zorg in de cloud model Best Value Procurement

Welzijn en zorg in de cloud model Best Value Procurement

Manager Bedrijfsbureau Peter van der Wee van zorgorganisatie STMR nam enkele jaren geleden de beslissing om de gehele omgeving, van infrastructuur tot software, te migreren naar de cloud volgens het model model Best Value Procurement. Dat biedt nu grote voordelen.

STMR biedt diensten aan op het gebied van welzijn, wonen, (thuis)zorg en services direct bij de mensen thuis of in de eigen wijk, in de regio Rivierenland, Bommelerwaard, de Betuwe en de gemeenten Leerdam en Arnhem. Die dienstverlening is sterk in beweging. ICT kan daaraan een bijdrage leveren.

De eerste jaren bouwde hij aan een ict-afdeling die de eigen infrastructuur en de daarop draaiende applicaties in de lucht moest houden. Dat viel niet altijd mee. “Wij zijn te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken. Je hebt een goede ict-afdeling nodig, maar je hebt op de arbeidsmarkt een enorme achterstand ten opzichte van sectoren als finance of retail. Zie maar eens de goede mensen aan te trekken, dat lukt haast niet. Daarom hadden we continu veel inhuur.”

Een ander probleem was de forse investeringsdruk. “Als je de volledige infrastructuur in eigen huis neerzet, dan vraagt dat nu eenmaal om grote investeringen”, schetst Van der Wee. “In tijden dat de ontwikkelingen op ict-gebied niet zo snel gaan, houd je het tempo wel bij. Ik voorzag toen al dat de mogelijkheden van ICT in de zorg alleen maar groter zouden worden. En dat we op enig moment achter de feiten zouden aanlopen als we dit nog zelf zouden blijven doen.”

Het nieuwe inkoopmodel kan nog het best omschreven worden als Best Value Procurement (BVP). Bij dat BVP beschrijf je als klant alleen wat je wilt hebben (de functionaliteit), het hoe laat je over aan de leverancier. Je maakt tevens afspraken over de inspanning die de leverancier moet doen om zijn dienstverlening stap voor stap te verbeteren, maar je weet van tevoren nog niet wat het resultaat daarvan gaat zijn. Vandaag de dag zijn er diverse op BVP geschoeide inkoopmodellen ontwikkeld die als blauwdruk kunnen dienen, vijf jaar geleden was daarvan nog geen sprake. Van der Wee: “We moesten samen met provider Axians het wiel uitvinden. Onze concerncontroller, de Raad van Bestuur en ik hebben open gesprekken gevoerd met Axians. Alle kaarten lagen op tafel, we hielden niets tegen de borst. Die openheid en dat vertrouwen is nodig als je een dergelijk traject tot een succes wilt maken.”

Inmiddels neemt STMR alle ict-voorzieningen als dienst af.

Leews het hele verhaal online of in ICT?Magazine van maart.