Onderzoek Nictiz Helpende Handen: gebruiksvriendelijkheid is voorwaarde

Ouderen en mantelzorgers hebben meer behoefte aan online communicatie met hun netwerk dan aan inzage in medische gegevens. Daarbij staat gebruiksvriendelijkheid voorop.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Helpende handen’. Het rapport is uitgevoerd door Nictiz in opdracht van het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

 

Kwetsbare ouderen

In het actieonderzoek ‘Helpende handen’ zijn kwetsbare ouderen en hun helpende handen geïnterviewd. Ze zijn gevraagd waar ze tegenaan lopen in het regelen van zorg. En welke ervaring ze hebben met gebruik van digitale toepassingen.

Vervolgens probeerden de onderzoekers samen met de ouderen en hun helpende handen digitale toepassingen uit. Een belangrijke conclusie is dat de informatie uit het medisch dossier vaak niet aansluit op de informatiebehoefte van de mantelzorgers. Zij geven aan juist meer gebaat te zijn bij inzicht in de dagelijkse verzorging van een oudere.

Dergelijke praktische informatie wordt nu digitaal versnipperd vastgelegd of helemaal niet genoteerd. Bovendien is de informatie niet voor iedereen toegankelijk. Een toepassing in een PGO of een portaal die de communicatie tussen helpende handen en professionals vergemakkelijkt, is zeer gewenst.

Ook informatiemodules kunnen helpende handen en ouderen goed ondersteunen. Ze weten vaak niet waar ze recht op hebben of verdwalen in een wirwar van informatie. Uit het onderzoek blijkt dat praktische informatie verlichting geeft als die informatie actief en gestructureerd wordt aangeboden.

 

Last of lust?

Digitalisering van de zorg verlicht maar kan ook belastend werken. Voor de helpende handen kan het een uitdaging zijn als zij de ouderen moeten helpen bij gebruik van een PGO. Ook kan het lastig zijn om toegang tot informatie te krijgen als een machtiging niet is geregeld.

Het regelen van een machtiging is weer ingewikkeld wanneer een persoon niet bij kennis is. Voor ouderen en helpende handen kan inzet van PGO’s en portalen echt verlichting geven van administratieve lasten. Voorwaarde is wel dat er moet worden bekeken waar echt behoefte aan is binnen een PGO en een portaal en moet het gebruik zo laagdrempelig mogelijk zijn.

 

Gerelateerde berichten...

X