Online supermarktomzet structureel

belasting supermarktomzet

De online supermarktomzet is structureel. De impact van ‘online boodschappen doen’ op het Nederlandse supermarktlandschap is dus inmiddels structureel van aard. Full service-formules kunnen het zich bijna niet meer permitteren om niet professioneel in te zetten op dit kanaal.

Dat blijkt uit onderzoek van het platform Supermarkt & Ruimte halfjaarlijks consumentenonderzoek naar de ontwikkeling van online boodschappen doen. De peilingen vinden sinds 2015 plaats. Dankzij ondersteuning van begunstigers ontwikkelde het onderzoek zich in de afgelopen jaren tot dé graadmeter voor online supermarktomzet. Diverse professionals maken gebruik van de data in hun dagelijkse werkzaamheden. De huidige begunstigers van het onderzoek zijn SuperVastgoed, Annexum, Altera Vastgoed en Locatus.

Elke meting uit dit onderzoek komt uit een dataset van 3.000 consumenten. Multiscope verzorgt elk half jaar het (online) veldwerk. Dankzij een weging op basis van het Whize-doelgroepsegmentatiemodel is deze dataset ruim voldoende representatief voor uitspraken op landelijk niveau.

Picnic

Picnic levert als ‘pure’ online supermarkt volgens de onderzoekers een knappe prestatie door in rap tempo aan online marktaandeel te winnen. Maar de markt voor ‘online’ boodschappen blijkt op dit moment minder groot dan menigeen vijf jaar geleden dacht. Na jaren van groei zagen we dit voorjaar al een eerste afvlakking van de online supermarktomzet. Nu is er een (mogelijk tijdelijke) verzadiging en impact van macro-economische ontwikkelingen (met name de hoge inflatie) een krimp.

De penetratiegraad vormt in het onderzoek een belangrijke indicator voor de ontwikkeling van online supermarktbestedingen. De afgelopen jaren was er sprake van een stabiel beeld met een langzaam oplopend aandeel consumenten dat aangeeft wel eens online boodschappen te doen. Tot het voorjaar van 2020. De uitbraak van COVID-19 joegt de penetratiegraad toen fors omhoog. In het najaar van 2020 was het hoogtepunt een aandeel van 29% van de mensen dat aangaf wel eens online boodschappen te doen. Inmiddels is de penetratiegraad teruggelopen naar circa 23% en al enige tijd stabiel.

Penetratiegraad naar regio

Geografisch was sprake van grote verschillen, maar inmiddels trekt dit bij. In de Randstad en in de drie grote steden ligt de penetratiegraad (beide 27%) nog steeds boven het landelijk gemiddelde. Maar juist in de grote steden is sprake van een relatief sterke daling (was 31% in 2021).

Opvallend is dat het verschil tussen de 3 grote steden en de (overige) Randstad op dit moment niet zichtbaar is. In het oosten van het land (Gelderland, Overijssel) is ook sprake van een relatief hoge penetratiegraad. Dit terwijl deze in het noorden en zuiden juist aanzienlijk lager ligt.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X