Op zoek naar beheersing en vertrouwen in persoonlijk databeheer

vingerafdruk digitaal persoonlijk databeheer financiële sector

Wie of wat beheert uiteindelijk ‘de data’? Houdt big tech de touwtjes in handen of zijn uiteindelijk toch de gebruikers ‘eigenaar’? Er zijn diverse initiatieven die een verschuiving van de macht over data naar gebruikers propageren of initiëren. Denk aan Web3, Solid, Self-Sovereign Identity, decentrale eID, datakluizen van banken en KPN of Regie over Gegevens bij de overheid. Waar staan we?

De tientallen oplossingen voor persoonlijk databeheer wekken de indruk van versnippering en gebrekkige standaardisatie. Dit bleek ook tijdens een recent congres van de brancheorganisatie voor persoonlijk databeheer, Mydata Global in Amsterdam: veel goede bedoelingen, maar moeizame coördinatie.

Deze versnippering geldt ook voor de toepassing van Self-Sovereign Identity (SSI), het meest verregaande principe van decentraal beheer van ID’s en persoonsgegevens. Iedereen kiest zelf een ID-toepassing. SSI heeft inmiddels een schare overtuigde volgelingen van technici en juristen. Je kan bijna van een religie spreken.

Maar recent onderzoek van Innopay en TNO toont aan dat het eerder een Protestants landschap is dan Katholiek. Ook hier: veel variaties en gebrek aan eenheid.

Lees het hele artikel online of in de printeditie van ICT/Magazine.

Gerelateerde berichten...