Overheid neemt toezicht infrastructuur e-facturatie over

papieren facturen met nietmachine en pennen

Het ministerie van BZK neemt zowel het beheer als het toezicht op de infrastructuur voor e-facturatie over. Dat gebeurt per 1 oktober 2020.

Aanleiding zijn resultaten uit twee onderzoeken. Daaruit kwam naar voren dat het publiek belang van een veilige en betrouwbare infrastructuur voor e-facturatie overheidssteun vergt. Het gaat dan zowel om aanjagen als toezicht houden. E-factureren is het elektronisch uitwisselen van factuurgegevens tussen leverancier en koper.

Plicht

Europese regelgeving en de Nederlandse Aanbestedingswet zorgen dat de Nederlandse overheid verplicht is om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Dat gebeurt in ons land door  aansluiting op de digitale infrastructuur van Peppol. Dit maakt het mogelijk om e-facturen met elkaar uit te kunnen wisselen.

Om ook in de toekomst een veilige en betrouwbare digitale infrastructuur voor e-facturatie te garanderen, neemt het ministerie van BZK de rol van kadersteller en toezichthouder op zich.

 

Afspraken

Peppol is een gestandaardiseerde digitale uitwisselingsinfrastructuur om elektronische facturen te kunnen verzenden en ontvangen. Het is geen op zichzelf staande technische voorziening of softwareprogramma. In plaats daarvan wordt de infrastructuur geleverd door meerdere toegelaten serviceproviders in een netwerk. Deze providers werken samen in een stelsel volgens gezamenlijke afspraken.

De Nederlandse Peppol-autoriteit ziet erop toe dat de toegelaten deelnemers zich houden aan de gezamenlijke afspraken. Het gaat dan om de veiligheid, betrouwbaarheid en interoperabiliteit van de digitale infrastructuur.

Die aansluiting had eerst wel wat voeten in de aarde. Twee jaar geleden bleek dat ondanks het uitroepen van een standaard er nog steeds meerdere UBL-formaten in omloop waren. En die worden lang niet altijd door alle softwareleveranciers ondersteund. Zo gebruikte de Rijksoverheid nog lang een eigen UBL-OHNL formaat.

In de praktijk leidde dat tot extra conversie en onduidelijkheid. Aan die situatie is nu dus een einde gemaakt. De inzet van de Europese standaard EN 16931 met UBL als syntax heeft zoals destijds verwacht, elektronisch factureren een boost geven.

Gerelateerde berichten...

X