Pilot digitaal triagegegevens delen met huisartsenposten

ambulancewagen

De eerste pilot waarbij triagegegevens van Meldkamers digitaal naar huisartsenposten gaan is van start in Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel. Daardoor kan de onderlinge overdracht van relevante patiëntgegevens sneller en veiliger plaatsvinden.

Zo krijgen patiënten in een spoedsituatie beter en sneller hulp en de betrokken zorgverleners krijgen met de datakoppeling aanzienlijke tijdswinst. De koppeling wordt gefaciliteerd door een applicatie van Topicus. Die app draait tijdens de pilot als test.

Een belangrijke mijlpaal in deze pilot is de virtuele samenwerking. Uitwisseling van triagegegevens vond voorheen alleen telefonisch plaats, in combinatie met een warme overdracht. Door de nieuwe digitale datakoppeling zijn uitgevraagde patiëntgegevens direct beschikbaar na overdracht. Dit scheelt dubbele registratie of het opnieuw uitvragen van informatie bij een patiënt die de zelfde vragen al eerder kreeg en is daardoor ook minder foutgevoelig.

Deze ontwikkelingen kwamen tot stand door een samenwerking tussen Onze Huisartsen Arnhem, Huisartsenpost Gelderse Vallei, Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer. Ook Spoedpost Gelders Rivierenland, de Meldkamer Ambulancezorg Arnhem-Nijmegen en Topicus doen mee.

Het initiatief komt voort uit de pilot ’Zorgcoördinatie’. De pilot werkt met een nieuwe applicatie. Daarvoor zijn er aanpassingen in het meldkamersysteem gemaakt en zijn er samenwerkingsafspraken tussen verschillende partijen.

Virtuele samenwerking

Elke dag zetten de huisartsenposten en Meldkamer Ambulancezorg zich in om de best passende zorg te bieden. In de meeste gevallen gaat dat goed en weet de zorgvrager gelijk de juiste zorgverlener te kiezen. Het komt echter ook voor dat iemand de huisartsenpost belt, terwijl hij/zij ambulancezorg nodig heeft. Of dat iemand de Meldkamer Ambulancezorg belt, maar na beoordeling blijkt dat de benodigde zorg door een huisarts verleend kan worden. In beide gevallen is het de bedoeling dat de verzamelde gegevens snel doorgezet kunnen worden naar de juiste zorgaanbieder. Dit kon al van huisartsenpost naar meldkamer Ambulancezorg, maar andersom nog niet.

Het is belangrijk dat de patiëntengegevens en informatieoverdracht goed en toekomstbestendig georganiseerd is. Daarom wordt binnen de pilot Zorgcoördinatie in Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid de aankomende periode actief gemonitord wat de ervaringen zijn met deze nieuwe koppeling en worden er kwalitatieve analyses uitgevoerd. Ook kijken we naar een mogelijke langetermijnsamenwerking tussen de verschillende zorgpartners.

Informatieoverdracht

“Het was een langgekoesterde wens om triagegegevens makkelijk met elkaar uit te wisselen’, zegt Bart Koopmans, projectmanager Ambulancezorg Gelderland-Midden en projectmanager van deze pilot. “Op die manier kun je, ook bij hoge tijdsdruk, snel en betrouwbaar patiëntgegevens met andere zorgverleners delen. Dat betekent een tijdwinst voor de betrokken zorgverleners.”

Het ultieme doel volgens projectmanager Bart Koopmans? “Makkelijk en snel informatie kunnen uitwisselen en raadplegen tussen zorgverleners. Het is belangrijk dat informatieoverdracht nu en in de toekomst goed georganiseerd is. Uitgangspunt zou daarbij moeten zijn om gebruik te maken van (open) standaarden, zodat zoveel mogelijk partijen met elkaar effectief gegevens uit kunnen wisselen. Uiteraard waarbij de veiligheid van gegevens voorop staat. Leveranciers zoals Topicus hebben daar ook een verantwoordelijkheid in.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...