Politie scherpt beleid rond gebruik TikTok aan

TikTok icoon op smartphone privacyzorgen

Om veiligheidsredenen verbieden veel overheden zakelijk gebruik van de app TikTok. Bij de politie was downloaden ervan op de werktelefoon al niet mogelijk. Dat verbod geldt nu ook voor alle digitale apparaten, zoals tablets. Toch mag een beperkte groep collega’s een zakelijk TikTok-account houden voor politiewerk.

De politie heeft haar bestaande TikTok-beleid en de regels hoe de app mag inzetten aangescherpt. Het sociale medium heeft veel voordelen. Zo staat de politie via juist dit sociale medium in contact met jongeren die anders moeilijk toegankelijk zijn en versterkt het medium de informatiepositie van de politie. Het draagt dus bij aan het dagelijks politiewerk. Kort gezegd: aanwezig zijn op TikTok heeft een groot operationeel belang.

Speciale telefoon

Om hiervan veilig gebruik van te kunnen blijven maken, krijgt nu alleen een kleine groep collega’s nog toestemming om het sociale medium zakelijk te gebruiken. Zij zetten het in voor opsporing, intelligence, communicatie, toezicht en handhaving. Deze collega’s krijgen een speciale telefoon die alleen wordt gebruikt voor de officiële zakelijke TikTok-accounts en voor opsporings- en intelligence-doeleinden.

Zolang er miljoenen Nederlanders op actief zijn, kan de politie kan dit sociale medium niet zomaar negeren. Kinderen maken er gebruik van, net als bijvoorbeeld criminelen. De politie moet in goede verbinding zijn met iedereen in de samenleving en daar te zijn waar mensen zijn, ook online. Altijd wel met de juiste voorzorgsmaatregelen. Met de verschillende aanscherpingen in het beleid rond TikTok wil de politie de gevaren en risico’s voor dit platform ondervangen.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X