“Privacy belangrijker dan nationale veiligheid”

privacy

Maar liefst 25 procent van de Nederlanders vindt zijn eigen privacy belangrijker dan nationale veiligheid. Desondanks vindt twee derde van de respondenten het geen probleem dat inlichtingendiensten persoonlijke gegevens verzamelen als dit de nationale veiligheid ten goede komt.

Vooral mannen hechten waarde aan de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. Zo stelt maar liefst 28 procent van hen het belang van privacy boven nationale veiligheid, tegenover 22 procent van de vrouwelijke respondenten. Dit blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl onder 1.053 Nederlanders van achttien jaar en ouder.

Sleepnet

Ondanks het belang van eigen privacy, vindt ruim een op de drie respondenten dat inlichtingendiensten ongevraagd gegevens mogen aftappen. Dit komt mogelijk omdat 69 procent van alle Nederlanders erop vertrouwt dat zij verantwoordelijk met de afgetapte informatie omgaan. Dertigers hebben met 72 procent hierin het meeste vertrouwen, vijftigers het minst (62 procent). Braun: “De sleepwet wordt vaak gekscherend sleepnet genoemd, erop doelend dat inlichtingendiensten ongericht gegevens binnenhalen. Op deze manier komen ook irrelevante gegevens boven water. De aanpassing van de wet vergroot het risico hierop, maar het is wel van belang voor de nationale veiligheid. Gelukkig vertrouwen veel mensen erop dat dit integer gebeurt.”

Aftapwet

Toch hebben Nederlanders ook zorgen. Zo blijkt uit het onderzoek dat de helft van hen bang is dat er onvoldoende controle is op het handelen van geheime veiligheidsdiensten. Bovendien weten slechts twee op de tien respondenten welke persoonlijke informatie geheime diensten precies kunnen aftappen. Met veertien procent zijn dertigers hiervan het minst op de hoogte, tegenover 23 procent van de zestigplussers.

Gerelateerde berichten...