Privacyzorgen Nederlandse ouders om sociaal mediagebruik kind

Jongere zit op de grond met smartphone privacyzorgen

Nederlandse ouders hebben grote privacyzorgen rond sociaal mediagebruik van hun kinderen. Zeker 33 % heeft onvoldoende zicht op wat hun kind online doet. En 53 % van de Nederlandse ouders maakt zich zorgen om de privacy van hun kind op sociale platformen. Het gaat vooral om Instagram, Facebook en TikTok.

Dit blijkt uit een steekproef van VPNdiensten.nl onder ouders met kinderen tot zeventien jaar. Een belangrijke reden voor de bezorgdheid zit onder andere in dat een derde van de ouders geen idee heeft wat hun kind op sociale media bekijkt, plaatst of doorstuurt.

Ongerust

De zorgen van Nederlanders over privacy toenemen en de controle neemt af naarmate hun kinderen ouder worden. Zo is 66 procent van de ouders met kinderen tussen de dertien en achttien jaar ongerust over de privacybescherming op sociale platformen, terwijl ruim de helft onvoldoende weet wat hun kinderen online uitspoken.

Onder ouders met kinderen tot dertien jaar geldt dat slechts voor 25 procent. Mogelijk hierdoor zijn zij minder ongerust over aanhangende privacykwesties (48 procent).

“In principe kunnen kinderen pas vanaf dertien jaar een account aanmaken op sociale media, waarvoor ze tot en met hun zestiende toestemming van hun ouders nodig hebben”, zegt Anna Braun van VPNdiensten. “Als kinderen überhaupt al gehoor geven aan ouderlijke toestemming, betekent dat niet dat de ouders weten wat hun kind allemaal plaatst online en wie dat kunnen zien. De meeste kinderen zijn zich niet bewust van de online risico’s, dus ik kan me voorstellen dat ouders hier ongerust over zijn.”

Verbod

Mede vanwege de privacyzorgen en het gebrek aan inzicht in het sociale mediagebruik van hun kind, heeft maar liefst de helft van de ouders liever niet dat hun zoon of dochter op sociale media zit. Opvallend genoeg zien vaders hun kind minder graag online actief (57 procent) dan moeders (46 procent).

Daar laten ze het niet bij. Ruim een kwart van de ouders verbiedt hun kind zelfs gebruik te maken van sociale media. Verder blijkt dat maar liefst twee derde van de ouders vindt dat sociale media de privacy van kinderen onvoldoende beschermen. Zij zijn niet de enigen die zich zorgen maken. Zo concludeerde de Consumentenbond naar aanleiding van hun onderzoek dat sociale media ongeschikt zijn voor kinderen.

Om toch zelf enige controle te behouden, maakt 57 procent van de respondenten afspraken met hun kinderen over wat ze wel en niet mogen plaatsen of bekijken op sociale media. Braun: “Het onderzoek van de Consumentenbond bevestigt dat de zorgen van ouders over sociale media terecht zijn. Videoplatform TikTok heeft eerder dit jaar nog een forse boete gekregen wegens privacyschending van jonge kinderen. Dit soort apps verzamelen veel gevoelige data zonder dat het duidelijk is wat ermee gebeurt. Omdat kinderen hiervan vaak de consequenties en gevaren niet inzien, is het goed hier duidelijke afspraken over te maken.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...