Proef digitale inkomenstoets woningcorporaties van start

verhuizen

De digitale inkomenstoets woningcorporaties ging deze week van start. De proef moet een digitale oplossing testen waarmee woningzoekenden inkomensgegevens snel en veilig met woningcorporaties kunnen delen.

De test gaat erom of het delen van informatie via MijnOverheid tot meer gemak leidt voor de woningzoekende. De nieuwe werkwijze zorgt ook voor minder administratieve lasten voor de woningcorporatie zelf. Verder is er minder kans op toewijzingsfraude doordat zij meer betrouwbare inkomensgegevens ontvangen.

Hoe werkt het?

Als een woningzoekende aanspraak wil maken op een sociale huurwoning moet deze inkomensgegevens overleggen. De woningcorporatie gebruikt dit om te toetsen of de woningzoekende in aanmerking kan komen voor de woning. Het is vervolgens aan de woningzoekende zelf om uit verschillende bronnen informatie op te halen en die aan te leveren. Dat is een soms ingewikkeld en vaak foutgevoelig proces. Tijdens de pilot wordt het mogelijk om de benodigde gegevens eenvoudig, veilig en snel digitaal aan te leveren.

Het digitaal aanleveren van de inkomensgegevens gaat via MijnOverheid. De woningzoekende logt in met zijn of haar DigiD en na het geven van toestemming worden de gegevens met de woningcorporatie gedeeld.

Belangrijk is dat er alleen gegevens worden verstrekt in opdracht van de woningzoekende. De woningzoekende ziet duidelijk in het scherm om welke gegevens het gaat en geeft daarna pas de opdracht om dit te doen. Hiermee houdt de woningzoekende zelf altijd controle op welke gegevens worden gedeeld.

Samenwerking

De pilot is een samenwerking tussen Rijksoverheid (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Logius en de Belastingdienst) en woningcorporaties Staedion (Den Haag), Woonstad (Rotterdam) en Groenwest (Utrecht) en drie woonruimteverdelers: Maaskoepel (Rotterdam), SVH (Den Haag) en SWRU (Utrecht).

De pilot Digitale Inkomenstoets komt voort uit de kabinetsbrief Regie op Gegevens, waarmee het kabinet mensen meer regie op hun eigen persoonsgegevens te geven. Mensen moeten zelf bepalen wie, wanneer welke gegevens de woningcorporatie mag inzien of gebruiken.

Lees ook:
  • Hypotheek te veel product, te weinig beleving
  • Data Sharing Coalition roept op: Werk samen in de keten, deel je data

Gerelateerde berichten...

X