Proef met digitaal versturen spoedverwijzingen naar SEH

ambulance met zwaailicht

Deze zomer startte een proef met digitale versturing van spoedverwijzingen naar de Spoedeisende hulpposten (SEH). Het gaat om verwijzingen vanaf huisartsenposten. Dat maakt de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) bekend.

De eerste pilot begon 15 juli. Eerste deelnemers zijn de huisartsenpost Medrie en de spoedeisende hulp van het Saxenburgh Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg. Elke pilot duurt drie maanden. Daarna volgt de evaluatie. Als daaruit een positief advies volgt, stellen de deelnemende leveranciers de nieuwe mogelijkheid breder beschikbaar.

Deze pilots dienen als test voor het digitaal versturen en verwerken van verwijzingen. Dit betekent dat wanneer de waarnemend huisarts een patiënt naar de spoedeisende hulp verwijst, de bevindingen en metingen van de huisartsenpost direct in het elektronisch patiëntendossier van de spoedeisende hulp komen.

 

Gegevens overtypen

De medewerkers van de spoedeisende hulp hoeven dan dus geen gegevens meer over te typen of te kopiëren. Hiermee is de informatie direct beschikbaar en bespaart kostbare tijd. Bovendien wordt de kans op fouten een stuk kleiner.

De uitwisseling van die informatie verloopt via het Landelijk Schakelpunt (LSP), waar alle huisartsenposten en ziekenhuizen op zijn aangesloten. VZVZ beheert het Landelijke Schakelpunt en faciliteert de uitwisseling van medische gegevens.

De opgedane ervaringen zullen ook andere zorgaanbieders ondersteunen bij het digitaliseren van de verwijzing van de huisartsenpost naar de SEH. De bedoeling is om uiteindelijk tot een succesvolle landelijke uitrol te komen.

Nieuwe stap

Het Saxenburgh Röpcke-Zweers Ziekenhuis ontvangt al twee jaar digitale vooraankondigingen en overdrachten vanuit de ambulance. Met deze pilot wil het ziekenhuis de digitalisering verder doorvoeren en ook de overdracht vanuit de huisartsenpost digitaliseren.

Zo wordt het hele proces van spoedeisende hulp efficiënter en veiliger gemaakt. Samen met CGM, ChipSoft en VZVZ, hebben de huisartsenpost (HAP) Medrie en het Saxenburgh Röpcke Zweers Ziekenhuis in relatief korte tijd alles gereed gemaakt om deze zomer te kunnen starten.

Deze pilot sluit aan bij het nieuwe programma ‘Gegevensuitwisseling in de Acute Zorg’ dat VZVZ samen met Nictiz voorbereidt in opdracht van InEen en de Patiëntenfederatie. Dit programma moet gecoördineerd versnelling brengen in de vele projecten die nu lopen in de acute zorg.

PGO

Tegelijkertijd zit ook het digitale beheer van gezondheidsgegevens van patiënten in de lift. De bedoeling dat alle inwoners van Nederland de mogelijkheid krijgen om al hun gezondheidsgegevens te verzamelen, beheren en delen in een zelfgekozen PGO. Dat is de gezamenlijke ambitie van stichting MedMij, VZVZ en Nictiz. De drie werkten al samen aan dit doel en hebben besloten hun samenwerking te intensiveren. Vandaag werden de handtekeningen onder de nieuwe samenwerkingsovereenkomst gezet.

MedMij, een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, werkte de afgelopen jaren als programma hard aan de ontwikkeling van het MedMij Afsprakenstelsel en informatiestandaarden die het mogelijk moeten maken dat iedereen die dat wil, kan beschikken over een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) om daarmee al zijn of haar gezondheidsgegevens te kunnen verzamelen, beheren en delen. Sinds 1 januari van dit jaar is het programma gestopt en zijn de taken overgedragen aan stichting MedMij.

MedMij werkte al nauw samen met Nictiz en VZVZ, omdat zij de benodigde kennis en expertise bezitten die nodig zijn om van MedMij een succes te maken. Die samenwerking wordt vanaf nu alleen maar intensiever. Nictiz ontwikkelt en beheert de informatiestandaarden en VZVZ beheert het afsprakenstelsel. Ook spelen VZVZ Servicecentrum en Nictiz een belangrijke rol bij het kwalificatie- en acceptatietraject dat partijen moeten doorlopen om het MedMij-label te halen. De kwalificatie doorloop je bij Nictiz, de acceptatie gebeurt bij VZVZ Servicecentrum. Door als één team op te trekken verwachten de drie partijen een meer gestroomlijnde organisatie neer te zetten waar alle stakeholders van gaan profiteren.

De samenwerking heeft al mooie resultaten opgeleverd. Zo is in de praktijk aangetoond dat het afsprakenstelsel klaar is om veilige gegevensuitwisseling tot stand te brengen, zijn er al 37 MedMij-labels uitgereikt en zijn er al 12 informatiestandaarden gereed.

 

Gerelateerde berichten...

X