QuTech, KPN, SURF en OPNT bouwen quantumnetwerk

Qubitprocessor quantumnetwerk

QuTech, KPN, SURF en OPNT bouwen samen aan een quantumnetwerk. De samenwerking richt zich op het verbinden van verschillende quantumprocessoren over een langere afstand in een Nederlands netwerk. Het eerste netwerk moet ergens in de Randstand komen te liggen.

QuTech is een samenwerking tussen TU Delft en TNO), KPN, SURF en OPNT. Ze willen het allereerste volledig functionele quantumnetwerk over glasvezelverbindingen realiseren.

Wat is een quantumnetwerk

Een quantumnetwerk is een radicaal nieuwe internettechnologie, dat baanbrekende toepassingen kan voortbrengen. In een quantumnetwerk worden quantumprocessoren met elkaar verbonden via optische kanalen. Dit maakt uitwisseling mogelijk van zogeheten quantumbits (qubits). Deze qubits hebben een aantal eigenschappen die ze heel anders maken dan de bits die we nu kennen en gebruiken in klassieke netwerken.

Door deze eigenschappen is quantumcommunicatie bijvoorbeeld potentieel immuun voor afluisterpraktijken. De verwachting is dat quantumcommunicatienetwerken zich op termijn zullen ontwikkelen naar een mondiaal quantuminterne. Dit kan onder andere zorgen voor veilige communicatie, positieverificatie, kloksynchronisatie en uitvoeren van berekeningen op externe quantumcomputers. Het project moet onder meer nieuwe technieken, inzichten en protocollen opleveren die een quantuminternet dichterbij zullen brengen.

Fundamenteel en industrieel onderzoek

Het realiseren van een quantumnetwerk  is een unieke uitdaging en de focus van de TKI-projectpartners*. Op verschillende plaatsen in de wereld werken mensen en instellingen hard aan het realiseren van quantumnetwerken. De al gebouwde quantumnetwerken berusten allen nog op een eenvoudigere technologie. Vandaar dat het bouwen van een volledig functioneel quantumnetwerk de focus is van de TKI-partners.

De partijen brengen elk hun eigen expertise in om uiteindelijk te komen tot een programmeerbaar quantumnetwerk. Erwin van Zwet, internet division engineering lead bij QuTech, onderstreept het belang van de samenwerking: “Door samen te werken met deze partners, verwachten we aan het einde van het TKI-project significante stappen te hebben gezet op het pad naar een quantuminternet.”

Vroeg stadium

Hoewel de technologie zich nog in een vroeg stadium bevindt, zien alle vier de partijen het nut om nu al de handen ineen te slaan. Wojciech Kozlowski, een postdoc bij QuTech en verantwoordelijk voor een van de werkpakketten in het TKI-project, legt uit: “Dagelijks zijn we bezig met een antwoord te vinden op de vraag hoe netwerkoperatoren, zoals KPN of SURF, een quantumnetwerk kunnen inzetten en wat voor soort services ze kunnen aanbieden aan hun gebruikers. Hoewel we nog in een vroege ontwikkelingsfase zitten, bouwen we nu al aan het quantuminternet-ecosysteem van de toekomst door samen te werken met deze grote partners. Dit ecosysteem zal cruciaal blijken naarmate ons quantumnetwerk zich tot een volwaardig quantuminternet ontwikkelt.”

*: QuTech, KPN, SURF en OPNT maken deel uit van TKI (Topconsortium voor Kennis en Innovatie) High Tech Systemen & Materialen.

 

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X