Workshop General Awareness Quantum Computing voor alle bedrijven

kwantumcomputerchip flip-flop-qubits

Een samenwerking tussen QuSoft, HvA en Nederlandse banken gaat een nieuwe maandelijkse workshop General Awareness Quantum Computing verzorgen. Het moet bedrijven voorbereiden op het kwantumtijdperk.

De eerste workshop vindt plaats op 27 november en daarna elke laatste vrijdag van de maand en duurt drie uur per keer. De workshop is het hele jaar door te boeken op  www.quantum.amsterdam.

Algemeen begrip

De workshop General Awareness Quantum Computing is geschikt voor mensen van diverse bedrijven en organisaties. Ook mensen van buiten het financiële sector zijn welkom. Iedereen kan aan de workshop deelnemen zonder voorkennis van quantum computing.

Na de workshop hebben deelnemers een algemeen begrip van de mogelijkheden en van wat ze kunnen verwachten van kwantumcomputers. Er is bijzondere aandacht voor de toekomstige relevantie voor het eigen bedrijf.

Volgens de samenstellers is het belangrijk voor bedrijven om kwantumsoftware en nieuwe toepassingen te onderzoeken en ontwikkelen. QuSoft (onderzoekscentrum voor kwantumsoftware opgericht door CWI en UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) werken samen in het organiserende innovatiecentrum Quantum.Amsterdam. De Betaalvereniging Nederland, de Nederlandse Vereniging van Banken en ABN AMRO, ING en de Rabobank steunen het initiatief.

Quantum.Amsterdam

Met deze workshop willen de Nederlandse banken en Quantum.Amsterdam, het innovatiecentrum voor kwantumsoftware in de regio Amsterdam, bedrijven voorbereiden op het kwantumtijdperk. Daarvoor moet je zowel de kennis en het bewustzijn over deze fascinerende technologie vergroten. Bedrijven kunnen zo dit soort toepassingen met veel impact beter herkennen en valideren.

Volgens de opstellers van de maandelijks workshops kan de impact van kwantumcomputers enorm zijn. Een volwaardige kwantumcomputer kan RSA-sleutels kraken die momenteel op grote schaal worden gebruikt om informatie en transacties te beveiligen. Kwantumcomputers zullen bepaalde problemen exponentieel sneller kunnen oplossen dan traditionele computers.

Hoewel het nog jaren duurt voor er bruikbare volwaardige kwantumcomputers zijn, is het voor bedrijven zinvol om zich nu al voor te bereiden. Zeker omdat het daarna nog enkele jaren duurt  voor zij over voldoende personeel met de juiste kennis beschikken om met deze nieuwe technologie om te gaan.

Mogelijkheden

Workshopleider Marten Teitsma (lector Quantum Computing aan de Hogeschool van Amsterdam): “Quantum computing biedt enorm veel mogelijkheden voor bedrijven, maar levert ook veiligheidsrisico’s op. Aan de andere kant is dit domein enigszins gehypet en doen er veel mythes over kwantumtechnologie de ronde. Met deze workshop hopen we een bijdrage te leveren aan het opleiden van werknemers die de kwantumrevolutie in het voordeel van hun organisatie weten te gebruiken.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X