Rustig aan met AI of juist niet? Beleg een strategische AI-brainstorm!

Over AI lopen de meningen uiteen. Sommigen, zoals Stephen Hawking en Elon Musk, voorspellen dood en verdoemenis als we niet snel wakker worden. Anderen, zoals Gartner, manen tot kalmte en zeggen dat we nog jaren de tijd hebben om ons voor te bereiden op de kunstmatig intelligente toekomst. Wie heeft er gelijk?

ICT/Magazine-redacteur Fred Teunissen adviseert: zorg dat je nog tijdens Q1 van 2018 voor het MT een strategische AI-brainstorm belegt. En wijs dan op zijn minst één persoon in je organisatie aan die dit gebied gaat monitoren en die relevante informatie doorgeeft aan het MT.

“Laat je niet gek maken, doe rustig aan met AI, je hebt nog jaren de tijd.” Dat is – kort door de bocht – de recente boodschap die Gartner onlangs liet horen tijdens zijn grote najaarsconferentie in Barcelona.

Ik vraag me af wiens voorsprong Gartner hiermee probeert te beschermen. De banken doen namelijk helemaal niet rustig aan met AI. Datzelfde geldt voor Google (Deepmind), Microsoft, Amazon en IBM (Watson). En wat te denken van de inlichtingendiensten? Bij de meest bekende daarvan, de CIA, lopen een slordige 137 pilotprojecten rondom AI. Dat vertelde CIA-directielid Dawn Meyerrieck, verantwoordelijk voor wetenschap en technologie, in september 2017 aan haar toehoorders tijdens de Intelligence and National Security Summit in Washington[1].

Hulpmiddelen

De AI-focus bij banken, globaal opererende techbedrijven en inlichtingendiensten is logisch, want hij past bij de nieuwe wereld waarin we leven. In die wereld kom er zoveel informatie op ons af dat we gedwongen zijn technisch meer geavanceerde hulpmiddelen te ontwikkelen om daar vat op te krijgen en te houden.

Dat geldt niet alleen voor de inlichtingendiensten, maar ook voor iedere onderneming waarvoor informatie cruciaal is. En bij welke onderneming is dat niet het geval in dit informatietijdperk?

Laat mij dit verduidelijken met een voorbeeld uit mijn eigen ondernemingspraktijk. Ik heb een piepklein bedrijfje, een journalistieke eenmanszaak. Door de prachtige uitvinding, die internet heet, beschik ik over zoveel toegang tot informatiebronnen in mijn aandachtsgebieden, dat ik daar menselijkerwijs gesproken niet meer tegenop kan. Wat daaruit allemaal op me afkomt is op geen enkele manier meer bij te benen. Zelfs niet in de niches. Dus laat staan over de volle breedte van een bepaald terrein.

Je kan dan je hoofd buigen en accepteren dat je geklopt bent. Maar je kan ook IT inzetten om greep te houden op overstelpende hoeveelheden informatie. Ik zet hiervoor bijvoorbeeld met succes een heel handige service van Google in, die Google Alerts heet. Daarin kan ik combinaties van trefwoorden opgeven en de AI van Google scant vervolgens het web voor me af en komt terug met een handvol treffers (nooit teveel) die opvallend vaak middenin de roos zijn.

Zorg daarom dat je nog tijdens Q1 van 2018 voor het MT een strategische AI-brainstorm belegt. En wijs dan op zijn minst één persoon in je organisatie aan die dit gebied gaat monitoren en die relevante informatie doorgeeft aan het MT.

Lees het hele verhaal online of in ICT/Magazine van januari/februari.

X