Secretaris-generaal VWS Erik Gerritsen: zorginnovaties kunnen leerproces van anderen versnellen maar iedereen moet ook eigen wiel uitvinden

Secretaris-generaal van VWS Erik Gerritsen is onvermoeibaar als het gaat om het geven van voorbeelden van zorginnovaties. “Die kunnen het leerproces van anderen versnellen.”

Maar tegelijkertijd wijst hij erop dat iedereen ook zijn eigen wiel moet uitvinden. “Want als je dingen een-op-een kopieert, krijg je geen eigenaarschap in de haarvaten van organisaties.” Tegen welke zorginnovaties liep hij de laatste tijd aan en wat kunnen anderen daarvan leren?

Recent ondertekende VWS de ‘Declaration for delivering cross-border access to a genomic database’. Deze grensoverschrijdende database gaat 1 miljoen genomen van EU-burgers bevatten in 2022 en dat deze dan toegankelijk is als Europese researchdatabase. Naast Nederland hebben 17 andere EU-landen zich hierbij aangesloten.

Gerritsen twittert met regelmaat over ZorgvanNu.nl, het initiatief van het ministerie dat tot doel heeft digitale zorgtoepassingen breder ingezet te krijgen. Het ministerie constateert dat er al veel mooie toepassingen zijn, maar dat die over het algemeen veel te weinig worden gebruikt. In plaats van energie te steken in de ontwikkeling van weer wat nieuws, is het zinvoller om verder te borduren op datgene dat al bestaat.

ZorgvanNu.nl rubriceert vele tientallen initiatieven en zorginnovaties op thema, aandoening, zorgdomein en soort oplossing. Zo leert het spel dementiegame.nl mantelzorgers op een leuke manier welke vormen van dementie er zijn en hoe je als naaste het beste op bepaalde situaties kunt reageren.

Overdracht

Onder leiding van V&VN vindt in Amsterdam een proef plaats met registratie aan de bron. Doel van dit project is te onderzoeken hoe het overdrachtsproces zo ingericht wordt dat gegevens kunnen worden hergebruikt in plaats van overgetikt.

Inmiddels is een theoretisch model ontwikkeld. Het aantal keren overtypen is daarin al gereduceerd van zeven naar twee. De belangrijkste winst zin in een uniforme manier van vastleggen van patiëntgegevens. De vervolgstap is om in overleg met de bij deze proef betrokken softwareleveranciers de manier van gegevensregistratie te uniformeren. De pilot duurt een jaar, dus volgend jaar meer over de resultaten.

De website SmartHealth publiceert een mooi overzichtsartikel over alle digitale middelen voor blinden en slechtzienden:  Een simpele maar enorm waardevolle app (alleen op IoS) is Be My Eyes. Hiermee kan een blinde of slechtziende iemand anders laten meekijken via het scherm van de smartphone. Bijvoorbeeld om de houdbaarheidsdatum van een pak melk voor te lezen of een melding op een station over een treinvertraging. Je kunt je aanmelden als vrijwilliger.

Hackatons

Games for Health is een tweedaags event over serious games voor zowel patiënten als professionals. Een van de games was een digitaal spel voor gesloten afdelingen van verpleeghuizen. Het moet familie op een leuke manier laten vertellen over hun geliefde: hoe staat hij of zij in het leven? Waar wordt hij of zij gelukkig van? Welke gerechten vindt hij of zij lekker?

Overal in het land vinden met enige regelmaat hackathons plaats.

Lees het hele verhaal online of in ICT/Zorg van december.

Gerelateerde berichten...

X