SIDN: achterblijven implementatie IPv6 schaadt Nederlands innovatieklimaat

De langzame implementatie van IPv6 in Nederland is schadelijk voor het innovatieklimaat. Dat is de conclusie van onderzoek in opdracht van SIDN, dat onder andere de registratie van .nl-domeinnamen verzorgt. Branche-organisatie DINL is minder overtuigd.

IPv6 is de opvolger van IPv4 als basis van de adressering van het internet. Het aantal beschikbare IPv4-adressen is momenteel op. De technische workarounds om het IPv4-netwerk draaiende te houden vormen volgens de domeinregistrar een belemmering voor de stabiliteit van het internet.

Koepelorganisatie Digitale Infrastructuur Nederland (DINL), is nog niet overtuigd van het belang van IPv6. De vertegenwoordiger van de partijen die de faciliteiten voor de digitale economie leveren vindt dat er op dit moment geen nijpend tekort aan IPv4-adressen is. Volgens SIDN mist er daarom een financiële incentive om over te stappen.

Wel pleit DINL voor verder onderzoek naar de risico’s van de trage adoptie. Dit om te voorkomen dat de sector wordt overvallen door ontwikkelingen waar ze niet snel genoeg meer op kan reageren.

 

Adresruimte

De techniek achter de nieuwe adresstandaard biedt meer adresruimte dat haar voorganger. Daardoor zijn er veel meer IP-adressen beschikbaar. Maar de adoptie ervan gaat vooralsnog langzaam in Nederland, blijkt uit metingen van Google. Dit is volgens SIDN schadelijk voor de nationale concurrentiepositie als het gaat om innovatie.

Daarbij komt volgens SIDN dat tech-ondernemingen zich eerder zullen vestigen in landen waar IPv6 al ruim voorhanden is. Volgens het rapport ligt de oorzaak voor deze trage adoptie voor een belangrijk deel bij de 2 grootste access providers van Nederland. Dit zijn KPN en Ziggo. Zij bieden internetgebruikers geen volwaardige, dual-stack IPv6-verbinding aan.

België koploper

Cijfers van Google laten zien dat in Europa België het verst gevorderd is. Ruim 54% van alle bezoeken aan een Google-pagina is bij onze zuiderburen afkomstig van een IPv6-adres. In Nederland is dit slechts 13,2%.

De trage adoptie is niet alleen slecht voor de toekomstbestendigheid van de Nederlandse internetstructuur. Ook de positie van het Nederlandse bedrijfsleven komt in gevaar. Ons land wordt immers minder interessant voor investeringen en innovaties op het gebied van onder meer het internet-of-things (IoT).

 

40 jaar IPv4

IPv4 is al bijna 40 jaar oud, maar transporteert nog altijd het grootste deel van het internetverkeer. Intussen ontwikkelde het internet zich op een manier die 40 jaar geleden ondenkbaar was. Denk bijvoorbeeld aan alle apparaten die tegenwoordig online verbonden zijn. Dit zorgt dat IPv4 al een tijd niet meer voldoet aan de vraag.

De techniek achter IPv6 lost het probleem van de te kleine adresruimte van IPv4 op. In totaal zijn er ruim 4 miljard IPv4-adressen, terwijl het aantal IPv6-adressen op 340 sextiljoen ligt (het getal 34 gevolgd door 37 nullen).

Nameservers

Voor dit onderzoek is een groot aantal domeinnaamlijsten – onderverdeeld in tien sectoren – geanalyseerd. Voor alle domeinnamen is het gebruik van de nieuwe adressen op de nameservers (DNS), web (HTTP) en mail (SMTP) getest. Daarbij wordt de totaaluitkomst geslaagd genoemd als er minstens 2 nameservers bereikbaar zijn over IPv6, er minstens 1 website bereikbaar is over IPv6 (met of zonder www ervoor), en er minstens 1 mail gateway (MX ingang) bereikbaar is over de nieuwe adresstandaard.

Dat laatste natuurlijk alleen als het betreffende domein inderdaad ook als mail-domein gebruikt wordt. Uitgangspunt hierbij was dat een goed werkende infrastructuur overblijft als je IPv4 weg zou halen.

 

Gerelateerde berichten...

X