Uitbreiding ‘Smart Industry’ levert extra banen op

Techneut controleert machinerie met smartphone

Smart Industry Fieldlabs die bedrijven de kans bieden onderzoek te doen naar hoogwaardige ICT-toepassingen tegen lage kosten en zonder zelf eerst dure machines aan te schaffen. Het kan binnekort in Brainport (Eindhoven) en Zuidvleugel (Zuid-Holland). Minister Kamp van Economische Zaken ontving daarvoor op 11 november de Actie-agenda uit handen van Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van het Team Smart Industry. Volgens Kamp is de Nederlandse industrie sterk en modern, maar zal ze extra moeten investeren in ICT om concurrerend te kunnen blijven. Smart Industry,  met robotica, 3D printen en sensortechnologie, levert daarbij een hogere productiviteit, meer efficiëntie en extra banen. Het zal veel beroepen ingrijpend veranderen.

De initiatiefnemers noemen de razendsnelle ontwikkeling van robotica, sensortechnologie en 3D printen ‘de vierde industriële revolutie’. Het optimaliseert de productie met inzet van ICT.  Slimmere machines en robots communiceren onderling, sporen zelf fouten op en herstellen die meteen. Daarbij wordt de interactie tussen mens en machine een stuk beter.

 

Fieldlabs

In de Fieldlabs gaan bedrijven en kennisinstellingen Smart Industry-oplossingen verder ontwikkelen, testen en implementeren. De Actie-agenda noemt in de voorbeelden van Fieldlabs onder andere teelt en distributie van vers fruit en groente en onderhoud van chemiebedrijven. Intussen leggen de Fieldlabs verbindingen tussen regio’s en sectoren. Ze zoeken structurele samenwerking met kennisinstellingen, vakgroepen aan universiteiten en onderwijsinstellingen. Alles tezamen moet het zorgen voor een doorbraak op vraagstukken die voor de Nederlandse industrie urgent zijn.

Het Smart Industry Initiatief  ging op 9 april 2014 van start met de presentatie van het rapport ‘Smart Industry’ tijdens een mini-symposium op de Hannover Messe. Het initiatief tot het rapport komt van: FME, TNO, EZ, VNO-NCW, Kamer van Koophandel. Zij zien Smart Industry in Nederland binnen het topsectorenbeleid en de ict-agenda als een belangrijk cross-sectoraal thema. De Actie-agenda moet nu de volgende punten aanpakken:

  • Versneld ontwikkelen en toepassen van nieuwe producten, productietechnologieën en businessmodellen op basis van reeds beschikbare kennis: ‘New business with Smart Industry’.
  • Bevordering van cross-sectorale kennisontwikkeling en -overdracht:‘New knowlegde with impact for Smart Industry’.
  • Meer kennis en vaardigheden van de werknemers. De arbeidsmarkt vraagt om ‘New skills for Smart Industry’.
  • Het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor de ondersteuning van de Smart Industry-revolutie zoals een excellente ict-infrastructuur.

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...

X