Beheer

Elmer Kwidama

“De ICT-inhaalslag was prachtig, maar ook zwaar”

Elmer Kwidama verkoos de functie van Manager ICT & Information management bij het St. Elisabeth Hospitaal (SEHOS) in Willemstad boven een beter betaalde baan in de financiële sector. “Dit leek me veel boeiender en...

interoperabiliteit

Beschikbaarheid van data begint bij interoperabiliteit

Gegevensuitwisseling in de zorg: noodzakelijk voor veilige, efficiënte en dus kwalitatief goede zorg. Toch is de beschikbaarheid van data binnen en tussen zorgorganisaties nog altijd niet goed geregeld. En waar het wel goed is...

VWS actieplan

VWS pakt regie met actieplan Zorg-ICT

Slechte elektronische gegevensuitwisseling veroorzaakt hoge administratieve lasten in de zorg. De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) zal verbetering brengen. En er zijn afspraken over digitalisering en informatie-uitwisseling in het Integraal Zorgakkoord (IZA)....

jeugdzorg wachtlijsten datagedreven aanpakken

Wachtlijsten in jeugdzorg datagedreven te lijf

De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn al jaren erg lang en groeiende. Kan de sector zelf oplossingen bedenken? Met dat doel organiseerden de Amsterdamse jeugdhulporganisatie Levvel en dataspecialist in de zorg 6Gorilla’s een Design...

konijn uit hoge hoed desinformatie informatie

Een wereld zonder waarheid

Opzettelijke desinformatie veroorzaakt verdeeldheid in samenlevingen en sterkere polarisatie van meningen. Als we al die grote problemen als klimaatverandering, geopolitieke spanningen, pandemische dreigingen of logistieke opstoppingen willen willen aanpakken, moeten we allereerst de toename...

duurzame digitalisering muis met plantje biologische boeren duurzaamheid

AI helpt biologische boeren

Volledig biologische landbouw is bijzonder arbeidsintensief en zeker met de huidige krappe arbeidsmarkt is dat een grote uitdaging. Toch willen we in toenemende mate biologisch verantwoorde voeding, zonder bestrijdingsmiddelen. FME-lidbedrijf Trabotyx ziet deze trends,...