Telecomproviders mogen samenwerken voor snelle uitrol netwerken

telecom mast

Telecomproviders mogen onder voorwaarden samenwerken voor de snelle uitrol van mobiele netwerken. Het gaat dan vooral om situaties waarmee de capaciteit, kwaliteit en dekking van de mobiele netwerken beter wordt.

Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een leidraad over delen van mobiele netwerken. Samenwerking tussen telecomaanbieders kan zorgen voor de nodige extra investeringen. Intussen blijft er wel behoud van concurrentie op de markt. De ACM legde de leidraad eerder voor aan partijen uit de telecomsector. Reacties zijn verwerkt in deze definitieve versie.

Mobiele diensten

Goedwerkende mobiele diensten zijn cruciaal voor Nederland. Het mobiele dataverbruik stijgt al jaren. In 2020 vertienvoudigde dit vergeleken met vijf jaar geleden. Deze groei zet de komende jaren door. Daarom is het belangrijk dat telecomproviders snel investeren in het vergroten van de capaciteit, kwaliteit en dekking van de mobiele netwerken. Hoogwaardige netwerken zijn essentieel om nieuwe en betere mobiele diensten te bieden aan mensen en bedrijven.

Telecomaanbieders kunnen steeds moeilijker antennelocaties vinden. Dat komt door de noodzakelijke groei van het aantal mobiele antennes en de afnemende beschikbaarheid van locaties. Samenwerken kan hierbij helpen.

De autoriteit verwacht ook met de samenwerking de concurrentie tussen aanbieders van mobiele diensten niet in gevaar komt. Doordat aanbieders geheel zelfstandig hun diensten aanbieden en hun eigen uitrolstrategie, spectrum en netwerk gebruiken, onderscheiden zij zich nog steeds voldoende van elkaar.

Spectrum

In de nieuwe Telecommunicatiewet is het mogelijk om spectrum (frequenties voor mobiel dataverkeer) te huren en te verhuren. Verhuur van frequenties aan bijvoorbeeld een aanbieder van lokale bedrijfsnetwerken kan zorgen voor nieuwe diensten en extra concurrentie. Sinds de frequentieveiling van medio 2020 is er een bovengrens van 40% voor de maximale hoeveelheid frequenties die één aanbieder kan gebruiken.

In de komende jaren gaan de Nederlandse telecomaanbieders hun 2G- of 3G-netwerken uitzetten. Dit kan gevolgen hebben voor zogenaamde machine-to-machine diensten (M2M-diensten) die hiervan afhankelijk zijn van deze netwerken. Dit zijn bijvoorbeeld slimme energiemeters of automatische noodoproepsystemen in auto’s.

In 2020 waren er ruim 7,5 miljoen aangesloten M2M-apparaten. Als een aanbieder die een 2G- of 3G-netwerk uitschakelt via roaming gebruik kan maken van het 2G of 3G netwerk van een andere aanbieder, komt er meer tijd om de apparaten om te zetten naar 4G of 5G. De ACM staat dan ook in het algemeen positief tegenover dit soort roamingafspraken, mits dat volgens de regels gebeurt.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X