Toezicht ACM rond coronacrisis soepeler: wel extra online toezicht

kantoor beeldschermwerk

De ACM zal vanwege de coronacrisis minder streng toezien op eerlijke concurrentie. Dit moet meer ruimte maken voor branches om onderling afspraken te maken over het beheersen van de crisis. Wel is er extra online toezicht.

Ook in Europees verband zijn de maatregelen soepeler. De Europese financiële toezichthouders besloten eind deze week ook marktpartijen tegemoet te komen.

Intussen is de autoriteit beschikbaar voor vragen over samenwerking tussen bedrijven om de crisis te bestrijden. Verschillende bedrijven en brancheorganisaties wisten de weg naar de ACM al te vinden.

 

Samenwerken

Tijdens de coronacrisis geldt uiteraard ook dat bedrijven geen misbruik mogen maken van onzekerheden en schaarste. Dominante bedrijven mogen nog steeds geen excessieve prijsverhogingen doorvoeren. Bedrijven mogen onderling niet afspreken prijzen te verhogen.

Misleiding van consumenten is niet toegestaan. Verkopers mogen geen onterechte claims doen. Bedrijven moeten juiste en realistische informatie blijven geven als producten door bijvoorbeeld sluiting van fabrieken later of niet meer geleverd kunnen worden.

Vorig jaar legde de De Autoriteit Consument & Markt (ACM) intussen meer boetes op aan ondernemingen en leidinggevenden. Het kwam uit op een totaalbedrag van bijna 17 miljoen euro.

Het bedrag van vorig jaar is een een forse stijging ten opzichte van 2018, zo blijkt uit het jaarverslag. Destijds kregen drie bedrijven boetes met een totaal van 620.000 euro. Vorig jaar waren er 12 lasten onder dwangsom. In 2018 wat dat nog 1 geval.

In 2018 startte de ACM 91 onderzoeken, tegen 68 in 2018. Verder blijkt dat de rechter de autoriteit vaak gelijk gaf, en dat de maatregelen dus terecht waren opgelegd. De toezichthouder berekende dat haar activiteiten de samenleving in 2019 ongeveer 750 miljoen euro hebben opgeleverd. In 2018 werd dat bedrag geschat op EUR 1 miljard.

 

Online misleiding

De ACM richtte zich vorig jaar onder meer op online bedrijven die het gedrag van consumenten proberen te sturen door misleiding en agressieve handelspraktijken. Dit gebeurt onder andere met de ‘Leidraad bescherming van de online consument’.

Aanleiding was dat de ACM veel signalen kreeg op de gebieden energietransitie en digitale economie. Deze twee thema’s hebben ook in 2020 prioriteit voor de ACM.

 

Gerelateerde berichten...

X