Twee derde van processen Nederlandse bedrijven gedigitaliseerd

Man met hoofd door beeldscherm digitale maatschappij

Nederlandse bedrijven hebben twee derde van hun processen gedigitaliseerd. Over drie jaar zal dat bijna 80% zijn, zo verwachten ze. Ten opzichte van 2021 zijn er geen grote verschuivingen, hoewel de sector handel er positief uitspringt. Over alle sectoren heen is er veel vertrouwen in de toekomst van digitalisering.

Zeker 56% van de ondervraagden denkt dat vrijwel alle processen over vijf jaar zijn gedigitaliseerd. Dit blijkt uit een online steekproef in de Digitaliseringsindex 2022. De index brengt jaarlijks de mate van digitalisering van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart. Het percentage gedigitaliseerde processen ligt nu op 66%. In 2025 zal dat naar verwachting 78% zijn.

Bankensector

De bankensector loopt in deze processen voorop. Verwerking van bankmutaties is met 75% het meest gedigitaliseerd. De overheid/non-profitsector gaat daarbij aan kop met 83%. De dienstverlening volgen daarna met 77%. De verschillen tussen de grootzakelijke markt en het mkb zijn daarbij klein.

Bijna drie kwart van alle facturen gaan intussen digitaal. Dit jaar is igitaal versturen van facturen meer in zwang bij kleinere organisaties (76%) dan in grotere (71%). De drempel voor het digitaal versturen van facturen lijkt ook dit jaar voor een groot deel aan de kant van de klanten te liggen.

De ontvangst van facturen gebeurt voor 68% digitaal, zowel voor het mkb als de grotere bedrijven. Ook de verwerking van facturen gebeurt voor ruim twee derde digitaal. Daarbij is het verschil tussen mkb en de grotere bedrijven bijna gehalveerd ten opzichte van vorig jaar.

In de cloud

67% van de medewerkers in staat om vanaf elke locatie en op elk moment toegang tot de bedrijfssystemen te krijgen. Dit jaar is er wel weer een duidelijk verschil te zien tussen de grootzakelijke markt (74%) en het mkb (61%). Het aantal organisaties dat in de cloud werkt bleef met 58% gelijk ten opzichte van vorig jaar. Het cloudgebruik in het mkb (60%) nam iets toe in vergelijking met de grootzakelijke markt (56%).

Bijna een kwart (24%) van de ondervraagde organisaties geeft aan meer bedrijfsprocessen te willen automatiseren. Zowel in het mkb als in de grootzakelijke markt lijkt het vooral de HR te zijn als een van de processen die organisaties zouden willen digitaliseren. Ook rond voorraadbeheer en productie bestaan er wensen voor meer digitalisering.

Net als vorig jaar benaderen de meeste bedrijven digitalisering op een strategische manier: 34% besteedt aandacht aan digitalisering vanuit de overkoepelende bedrijfsstrategie. Iets meer dan een vijfde kiest voor een integrale benadering. Bijna de helft van de organisaties binnen de grootzakelijke markt zet strategisch in op digitalisering; dit is twee keer zoveel als in het mkb.

Uitdagingen

Waar zien bedrijven de grootste uitdagingen bij het digitaliseren van hun processen? Ook dit jaar staat security weer met stip op één. Ze maken zich onder meer zorgen over cybercrime, privacy en de AVG. Mensen blijven eveneens een aandachtspunt. Hoe krijg je ze mee in veranderingen? Hoe leid je ze goed op? En hoe haal je de juiste kennis in huis voor het digitaliseren van processen?

Een ruime meerderheid (56%) verwacht dat in vijf jaar tijd alle processen in het merendeel van de bedrijven zullen zijn geautomatiseerd. In het mkb is het vertrouwen in de voortgang van de digitalisering in de komende vijf jaar iets groter dan in de grootzakelijke markt.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X