AVG: Een ziekenhuis zonder risico: feit of fabel?

Salves Testservices Zorg

De aandacht voor security en bescherming van persoonsgegevens is enorm toegenomen de laatste jaren. Hierin hebben testers een belangrijke rol gespeeld. Testspecialist Salves neemt zoveel mogelijk risico’s weg, onder meer voor EPD’s.

Binnen de zorgsector vraagt de groeiende behoefte aan informatie-uitwisseling om kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van data. “Toen wij zeven jaar geleden in de zorg begonnen, lukte het ons om de toegevoegde waarde van testen aan te tonen”, aldus Boris Corvers, Directeur bij Salves. “Wij raakten bij steeds meer EPD-implementatietrajecten betrokken en inmiddels zijn wij uitgegroeid tot marktleider voor het testen in de zorg.”

Afgelopen 1 januari ging het bedrijfsonderdeel ‘Testservices Zorg’ van start. “Daarmee willen we de zorg de juiste focus en aandacht geven”, vertelt Jasper Sens, Managing Consultant bij Salves. “Door het onder te brengen in een aparte businessunit benadrukken wij ons specialisme als  testconsultant binnen de zorg.”

 

In de aderen

In de loop der jaren ontwikkelde Salves een beproefde methode rondom de implementatie van het EPD, in het bijzonder ChipSoft HiX. “Met onze HiX TestSuite monitoren we de implementatie vanuit testoptiek”, vertelt Sens. “Zo kunnen wij de klant begeleiden in het zo succesvol mogelijk doorlopen van zo’n traject. De complexiteit van het afdekken van risico’s en het borgen van kwaliteit is in de zorg wezenlijk anders dan bijvoorbeeld bij een verzekeraar of een bank. Met de opgebouwde domeinkennis weten wij goed welke risico’s of kwaliteitseisen er op de radar staan van een arts, operatieassistenten, de patiëntenadministratie tot aan de chefkok in de keuken. Het zorgdomein zit als het ware bij ons in de aderen.”

 

Automatisch testen

Steeds meer losse systeemonderdelen worden ondergebracht in één grote applicatie, met veel koppelingen naar andere applicaties. Vanuit zijn vakgebied overziet de testspecialist de hele keten. “Wanneer we aan een knop draaien in sectie A van het systeem, kan dit impact hebben voor een gebruiker op sectie Z van het systeem”, legt Sens uit. “Juist daarom zijn de regressietesten enorm belangrijk geworden. “Normaal gesproken is testen behoorlijk arbeidsintensief”, vertelt Corvers. “Voor ChipSoft HiX hebben wij een dienst ontwikkeld waarmee de regressietesten automatisch worden uitgevoerd. ChipSoft brengt namelijk iedere twee weken hotfixes uit en iedere vier weken content-updates. Door deze automatisch te testen, wordt enorm veel tijd bespaard en verhoog je de betrouwbaarheid en kwaliteit van ChipSoft HiX. Dit is echt uniek in Nederland.”

 

Data is veilig

Vanuit hun expertise verhogen de professionals van Salves het securityniveau rondom het EPD. Dat geldt ook zeker voor de bescherming van persoonsgegeven. Corvers: “Ons concept en onze infrastructuur zijn zodanig opgezet dat de geautomatiseerde testscripts in beginsel geen testdata bevatten. Pas op het moment dat wij de test gaan uitvoeren – wat overigens binnen de omgeving van het ziekenhuis plaatsvindt – wordt de testdata in de testomgeving geladen. Zo blijft de data veilig. Onze testwerkzaamheden dragen – net als de AVG – bij tot het verscherpen van de aandacht voor dataveiligheid.”

Tot slot signaleert Corvers dat informatie steeds meer over de hele zorgketen wordt uitgewisseld. “Dat beperkt zich niet langer tot het ziekenhuis. Bovendien gaat de zorgconsument binnenkort zelf de regie voeren over zijn eigen dossier. Meer dan ooit worden kwaliteit en veiligheid van data belangrijk. Een besef dat bij Salves al geruime tijd op de eerste plaats staat.”

www.salves.nl

Testservices Zorg

 

 

Gerelateerde berichten...

X