“Benader digitalisering vanuit de hele keten”

Coen Egberink, Algemeen Directeur EBPI

Nederland ICT roept de overheid in haar manifest op tot grotere daadkracht. Coen Egberink, Algemeen Directeur van EBPI, is het daar volmondig mee eens. “Maar,” voegt hij daaraan toe, “er zijn al de nodige digitale successen. Laten we daar vooral op voortbouwen.”

EBPI is specialist op het gebied van gevalideerde ketenautomatisering. Het bedrijf (ongeveer 250 medewerkers) verzorgt voor de overheid en het bedrijfsleven de inrichting en het beheer van de uitwisseling van hoogwaardig gekwalificeerd berichtenverkeer. Samenwerking tussen overheden onderling en tussen overheid en bedrijfsleven kan nog heel veel efficiency- en effectiviteitswinst opleveren. Egberink noemt het SBR-programma (Standard Business Reporting). “Dit programma, dat wij onder regie van Logius ondersteunen, heeft aangetoond dat je gezamenlijk met een fractie van de kosten veel meer informatiestromen kunt faciliteren, dan wanneer je dat als partijen zelfstandig zou doen. Denk ook aan het GDI initiatief (generieke digitale infrastructuur) waar standaarden, producten en voorzieningen gezamenlijk worden gebruikt door overheden, publieke organisaties en in een aantal gevallen ook private partijen. Zeker moeten wij elkaar blijven uitdagen, zowel overheid als bedrijfsleven. Maar laten we de bestaande diensten, initiatieven en mogelijkheden gebruiken om invulling te geven aan de gewenste versnelling en uitbreiding van ketens, daarbij ook kijkend naar de mogelijkheden van nieuwe technologieën als Blockchain waar we reeds operationeel werkende oplossingen voor hebben binnen EBPI.”

 

Standard Business Reporting

SBR omvat het eenduidig en eenvoudig rapporteren van (financiële) verantwoordingsinformatie tussen overheid en bedrijfsleven. Dankzij de standaardisatie van gegevens, processen en de eenduidige digitale uitwisseling is de administratieve lastendruk aanzienlijk verlaagd en bevordert de eenduidige interpretatie de financiële transparantie.

 

Breder

Volgens Egberink moeten veel meer digitale projecten gezamenlijk worden geïnitieerd. “Door digitalisering vanuit de hele keten te benaderen, creëer je enorm veel mogelijkheden en oplossingen. Dit vereist solide en centrale financiering. Het SBR-programma was als centraal gefinancierd project op alle fronten succesvol. Deze en andere programma’s zijn aantoonbaar kostenbesparend, efficiënt en effectief. Om dit breder te trekken – naar bijvoorbeeld de zorg en woningcorporaties – is vertrouwen nodig, interdepartementaal en tussen overheid en bedrijfsleven. Dat ontstaat al door deze integrale visie met elkaar te delen. Op papier is er voldoende visie. Maar door dat verder naar de praktijk te vertalen, kunnen we enorm veel winst behalen met het gezamenlijk ontwerpen, bouwen en beheren van gevalideerde informatiestromen tussen overheid en bedrijfsleven.”

 

Uitdaging

Deze oproep tot daadkracht richt Egberink ook aan de ict-industrie zelf. “Laten we op een zinnige manier gebruikmaken van elkaars capaciteit en kunde. Het kan toch niet waar zijn dat we ons enerzijds laten leiden door individueel gewin terwijl we aan de andere kant roepen dat de overheid meer daadkracht moet vertonen.”

Egberink weet dat we al ruim tien jaar over dezelfde uitdaging praten. “Zolang partijen buiten de keten blijven opereren, bereiken ze per definitie sub-optimalisatie. Vanuit onze ervaring als expert in gevalideerde ketenautomatisering weet ik: zodra je een project centraal aanstuurt en centraal financiert, wordt het een succes. De financieringslasten vanuit een centrale aanpak zijn stukken lager dan de faalkosten waar we nu nog altijd mee te maken hebben. Als je dit gezamenlijk oppakt, kun je echt veel meer geld besparen dan we tot nu toe hebben gerealiseerd.”

www.ebpi.nl

 

Gerelateerde berichten...

X