Hoe Ecare regionaal samenwerken aan zorg stimuleert

Regionaal samenwerken aan zorg. Veel zorgorganisaties willen en doen dat omdat het ten goede komt aan de zorg die ze verlenen. Ze geven aan dat het ECD hierin moet faciliteren. Ecare heeft haar ECD PUUR. opengesteld voor gegevensuitwisseling via de landelijke standaard Zibs om netwerkzorg te stimuleren.

Steeds meer zorgorganisaties willen dat applicaties die ze in gebruik hebben gegevens kunnen uitwisselen. Niet alleen vanwege het gemak, veiligheid en het bevorderen van samenwerken binnen het netwerk rondom de cliënt. Ook de wetgeving die nu in de maak is vereist dit. De Wet elektronische uitwisseling in de zorg stelt dat leveranciers hun zorgsystemen gereed moeten maken voor elektronische gegevensuitwisseling.

Uitwisseling gegevens

“De cliënt heeft een zorgnetwerk van professionals om zich heen”, zegt Dennis Snippert, product owner netwerkzorg bij Ecare. “Denk aan een ziekenhuis, huisarts, de zorginstelling, fysiotherapeut en apotheek. Voor goede en efficiënte zorgverlening binnen dit zorgnetwerk is het van belang dat actuele en relevante gegevens tussen alle betrokken partijen worden uitgewisseld. Zowel zorginhoudelijke informatie als administratieve gegevens. De systemen waar de informatie in staat, moeten dus met elkaar kunnen praten. En dat op een soepele en veilige manier.”

Hoe draagt Ecare bij aan interoperabiliteit in de zorg?

“Wij zetten sterk in op netwerkzorg door actief deel te nemen aan pilots die bijdragen aan netwerkzorg in de regio zoals eOverdracht in de Achterhoek. Ook participeren we in Nuts, een samenwerkingsverband tussen partijen die werkt aan een gezamenlijke infrastructuur voor gegevensuitwisseling in de zorg. Vanuit Ecare richten we ons voornamelijk op de ontwikkelingen op applicatieniveau. De interoperabiliteit van ons ECD PUUR. heeft dan ook een vaste plek hoog op onze ‘ontwikkelroadmap’.

Zo is PUUR. geschikt gemaakt voor gegevensuitwisseling via Zorginformatiebouwstenen met:
● Toedienregistratie Systemen: Inmiddels hebben Medimo, nCare en Boomerweb een verbinding gemaakt met PUUR op basis van landelijke zorgstandaarden
● Meetinstrumenten: Promeso heeft de Vital Signs monitor aangesloten op PUUR. De waarden die dit meetapparaat toont na een bloeddruk-, saturatie-, hartslag-, of temperatuurmeting, komen hierdoor automatisch in het juiste zorgdossier terecht. Per meting scheelt dit zo’n 15 minuten aan verwerkingstijd.
● Huisartssystemen: via PUUR. is informatie direct uit te wisselen met het huisartsinformatiesysteem. Bestaande communicatieplatformen als Zorgmail zijn verbonden met PUUR.

Het liefst ziet Dennis dat er één standaard komt voor berichtenuitwisseling tussen zorgverleners. “Zover is het nog niet. Daarom sluiten we aan op verschillende platformen. De zorgverlener kan zo vanuit het ECD informatie uitwisselen met de huisarts, zonder dat hij merkt dat er er verschillende communicatieplatforms onder de motorkap liggen.”

Wat is het voordeel van het verbinden via zorgstandaarden?

Dennis: “De reden dat we PUUR. gereed hebben gemaakt via Zibs is omdat gebruik van landelijke standaarden bijdraagt aan het stimuleren van samenwerking tussen. Maak je de verbinding met landelijke standaarden van Nictiz dan is dit stabieler en goedkoper dan maatwerkkoppelingen. De belangrijkste reden om PUUR. open te stellen voor verbinding met andere applicaties is het voordeel voor zorgverleners. Ze loggen één keer in; op het ECD PUUR. en hebben toegang tot de verbonden applicaties. Bovendien voorkom je dat dat informatie kwijtraakt, dubbel wordt ingevoerd of onvolledig overkomt. Voortaan is alle digitale communicatie rondom de cliënt onderdeel van het dossier. Daardoor ontstaat meteen een completer beeld van de situatie van deze cliënt. Kortom, door communicatie vanuit het ECD (de bron) op te zetten, stimuleren we de samenwerking binnen het zorgnetwerk, verhogen we het gebruikersgemak en zorgen we voor een veilige omgang van privacygevoelige informatie.”

Event: Data Driven Healthcare

Meer weten over de mogelijkheden gegevensuitwisseling in de zorg? Schrijf je in voor het online event Data Driven Healthcare – Gegevensuitwisseling in de zorg op 25 mei. Chief Innovation Officer Ard Leferink van Ecare en Matthias van Alphen van Adapta houden om 12.30 uur een verdiepingssessie over het belang een usecase bij interoperabiliteit en hoe die te realiseren.

Gerelateerde berichten...

X