Uitwisseling geodata grote uitdaging voor overheidsinstanties

videosolliciteren

De uitwisseling en verwerking van geodata is een van de grootste uitdagingen voor de samenwerking tussen verschillende lagen van de overheid. Dit blijkt uit een bijeenkomst die Esri Nederland, specialist in geografische informatietechnologie, organiseerde voor overheidsinstanties.

Deelnemers van verschillende gemeenten en provincies bevestigden de meerwaarde van geo-informatie voor het oplossen van grote maatschappelijke opgaven. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, klimaatverandering en het woningtekort.

De uitwisseling van geografische data en hiermee samenwerken om tot gedeelde inzichten te komen benoemden de deelnemers als een belangrijke uitdaging. Dit wordt nu vaak belemmerd door informatie die opgesloten zit in silo’s, of door meerdere standaarden. Ook richtlijnen en werkwijzen zijn vaak eenvoudig te delen met andere organisaties.

Burgerparticipatie verhogen

Er zijn er verschillende mogelijkheden om geo-informatie efficiënter te delen met inwoners om burgerparticipatie te verhogen. Door plannen voor bijvoorbeeld bouwprojecten in een digitale, interactieve weergave van de werkelijkheid te presenteren, kunnen inwoners zich een beter beeld vormen van de nieuwe situatie dan met een brief, of schets. Burgers zullen hierdoor sneller geneigd zijn constructiever te reageren. Ze zijn ook makkelijker zelf ideeën aandragen.

In Nederland zijn er grote hoeveelheden kwalitatieve data beschikbaar over de leefomgeving. Dat brengt ook veel voordelen. De uitwisseling en gebruik van geo-informatie brengt kansen met zich mee door het eenvoudiger en regelmatiger delen van data en inzichten, die de besluitvorming op belangrijke thema’s ondersteunen.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...