Vaak opnieuw inloggen bij zorgdossier ergernis nummer 1

vrouwendag

Steeds opnieuw moeten inloggen in het zorgdossier staat bij werknemers met stip op nummer 1 in de lijst van ergernissen (37%). Dit wordt gevolgd door het moeten werken in veel verschillende systemen (26%).

Dit leidt ertoe dat 45 procent van de zorgverleners tussen de 30 en 90 minuten per dag kwijt is aan bijwerken van zorgdossiers. Dit blijkt uit een steekproef in Nederlandse zorginstellingen.

Vooral zorgverleners werkzaam in de jeugd-, gehandicapten-, ouderen-, thuis-, de geestelijke gezondheidszorg lijden eronder. Hier brengt het zorgdossier nog steeds een grote administratieve last met zich mee.

 

Van papier tot digitaal

Hoewel de digitalisering in alle facetten van de maatschappij doordringt, blijkt lang niet iedere zorgverlener het dossier volledig digitaal bij te houden. Nog geen twee derde (64%) geeft aan alleen in een digitale variant te werken. In 2017 was dit 62 procent.

Van verandering is dus nagenoeg geen sprake. Een vijfde (21%) werkt het zorgdossier eerst bij op papier, om de gegevens vervolgens digitaal in te voeren. Direct registreren aan de bron (online) zou volgens 42 procent echter een tijdsbesparing opleveren.

Een zorgverlener uit de gehandicaptenzorg reageert: “Als ik alles digitaal kan doen, heb ik meer tijd voor de zorgvrager en kunnen mijn collega’s meteen de informatie lezen die ik heb opgeschreven. Dan komen mijn collega’s voorbereid op de situatie het huis binnen.”

 

Zorgdossier

Het zorgdossier omvat alle behandelgegevens die van belang zijn voor de zorgverlening van een cliënt. Het is daarom cruciaal dat de manier waarop deze gegevens verwerkt worden zo eenvoudig en veilig mogelijk is.

 

Nieuwste ontwikkelingen

Slechts de helft (48%) van de zorginstellingen gaat mee met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ICT. Opvallend is verder ook dat driekwart van de zorgverleners (75%) zich zorgen maakt dat de ontwikkeling van ICT sneller gaat dan de kennis van de medewerkers reikt.

De resultaten zijn niet verrassend. Ook in 2018 bleek het bijwerken van het zorgdossier een probleem. Toen kostte het zorgmedewerkers gemiddeld een dagdeel per week. Voornaamste reden was toen dat de grote hoeveelheden dossiers die nog op papier worden bijgewerkt.

In 2918 verwerkte iets meer dan één op de vijf zorgverleners het zorgdossier voornamelijk op papier (21%). Bijna eenzelfde aantal werkte het zorgdossier eerst op papier uit en voert het vervolgens digitaal in (17%).

 

Gerelateerde berichten...

X