Wiebes: duurzaamheid kan digitaler worden

duurzamer digitalisering muis met plantje

Het traject naar duurzaamheid kan een stuk digitaler. Dat stelt minister Eric Wiebes van Economische Zaken in de nieuwe begroting van het ministerie van het komend jaar.

Wiebes doelt vooral op Nieuw in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS). Deze verkenning moet een helderder beeld opleveren over de rol die digitalisering kan spelen op weg naar meer duurzaamheid.

Het kabinet wil onder andere de ecologische impact van digitalisering kleiner maken. Tegelijk moet er ook een beeld ontstaan rond hoe je digitalisering kunt inzetten om te zorgen dat de verschillende bedrijfssectoren efficiënter kunnen werken. In het voorstel zijn veel aspecten verwerkt die uit de koker van de EU komen.

AI Coalitie

De Nederlandse AI Coalitie krijgt volgend jaar daarom uitbreiding. Inmiddels doen driehonderd organisaties mee en dat wordt uiteindelijk dus nog groter. Defensie zegt volgend jaar ook mee te zullen doen. EZK stelt in de begroting dat meer samenwerking in elk geval nodig is.

De bedoeling is dat Nederland haar goede positie op AI-gebied kan handhaven en liefst nog uitbreiden. De Nederlandse AI Coalitie zei eerder al te streven naar een meerjarige publiek-private investering van in totaal twee miljard euro in zeven jaar. Door publieke middelen te investeren, gaat het kabinet de maatschappelijke en economische kansen van AI voor Nederland benutten.

Bij de introductie van de coalitie vorig jaar waren er ook al plannen om fors te investeren bij de verschillende onderdelen van Defensie. Inzet en uitbreiding van gebruik van kunstmatige intelligentie en robotica en ICT maakten daar een belangrijk onderdeel van uit.

 

Lees ook:
  • Kabinet en bedrijfsleven werken samen in Nederlandse AI Coalitie
  • UvA laat numerus fixus voor Kunstmatige Intelligentie vallen

Gerelateerde berichten...

X