UvA laat numerus fixus voor Kunstmatige Intelligentie vallen

studenten silhouet

Vanaf het studiejaar 2021-2022 zal de Universiteit van Amsterdam geen numerus fixus meer hanteren voor de bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie. Dit betekent dat er plaats is voor een onbeperkt aantal nieuwe eerstejaars. Studenten hoeven geen selectieprocedure te doorlopen.

De universiteit speelt hiermee op de explosief gegroeide vraag naar hoogopgeleide AI-specialisten. Om dit voor elkaar te krijgen investeert de UvA samen met andere Amsterdamse Kennisinstellingen de komende tien jaar een miljard in de ontwikkeling van verantwoorde AI-technologieën. Zo worden nu met spoed onderzoeksprogramma’s opgezet en topwetenschappers aangetrokken.

Investeringen

De investeringen voorziet in de aanstelling van minimaal 800 onderzoekers om 5.000 bachelor- en masterstudenten en promovendi op te leiden. Verder kunnen met dit geld 10.000 studenten een AI-minor volgen en 100 spin-offs en 100 startups helpen ontwikkelen.

Om letterlijk plaats te bieden aan de ambities, bouwt de UvA op het Amsterdam Science Park een nieuw gebouw. Een deel van dit LAB42 is bestemd voor co-creatie. Ofwel, samenwerking tussen studenten, onderzoekers en bedrijven rondom AI en informatiewetenschappen. Vanaf 2022 gaan ook bachelorstudenten van de opleiding Kunstmatige Intelligentie college volgen in LAB42. Het wordt dus een hub voor AI- en informatiewetenschappen.

Ook Utrecht

Ook Utrecht wil af van de numerus fixus voor AI-studenten. Vorig jaar begon de Universiteit Utrecht (UU) met investeringen van ruim drie miljoen euro extra in onderwijs en onderzoek rond kunstmatige intelligentie. Daarmee moet ook de capaciteit van de bacheloropleiding groter worden en afschaffing van de huidige numerus fixus.

Afgelopen studiejaar konden er door capaciteitsproblemen slechts 150 studenten starten in Utrecht. Gezien de snelle ontwikkelingen is dit ook volgens de Utrechtse universiteit veel te weinig.

De bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie en de masteropleiding Artificial Intelligence hebben aan de Universiteit Utrecht de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. De instroom in de bachelor was in 2018 ruim twee keer zo hoog als in 2015.

Wanneer de numerus fixus in Utrecht wordt opgeheven is nog niet bekend.

Gerelateerde berichten...

X