Winnaar zorginnovatie start-up bekend tijdens Zorg&ICT

Dit jaar wordt voor het eerst de zorg innovatie start-up award uitgereikt. Het is een initiatief van Games for Health Europe, Oost NV, Zorg&ICT, Zorgtotaal, Growing Games, Jaarbeurs en Health Valley. De prijs is in het leven geroepen om start-ups, of studenten met een innovatief idee, in de gelegenheid te stellen zich te onderscheiden. Jaarlijks ontstaan er veel initiatieven op het gebied van zorginnovatie. Maar slechts weinig van die initiatieven leiden tot werkelijke implementatie. Eén van de oorzaken is het gebrek aan aandacht in een moeilijk bereikbare markt. Zorg & ICT wordt van woensdag 18 tot en met vrijdag 20 maart gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht.

Het succes van de implementatie zal uiteindelijk van de inzet van de winnaar zelf afhangen. Hoewel deze al een platform geboden wordt om bekendheid te genereren tijdens Zorg&ICT, staat of valt het idee, product of dienst met de acceptatie in de zorgsector. De zorg innovatie start-up award zal daaraan een belangrijke bijdrage leveren. De winnaar zal worden ondersteund op het gebied van sociale media en andere publiciteit, zodanig dat deze goed op zal vallen in een veranderende zorgmarkt. Bovendien ontvangt de winnaar een speciaal voor dit doel door de Japanse Hikaru Imamura ontworpen trofee.

Uit de tientallen inzendingen voor de zorginnovatie start-up award zijn 10 deelnemers genomineerd om tijdens de jaarlijkse vakbeurs Zorg&ICT hun idee te presenteren in een pitch van 3 minuten. Een vakjury zal de pitches beoordelen. Onder de juryleden bevindt zich Dik Hermans, die door VWS is aangesteld als eHealth aanjager in Nederland. De aansluitende prijsuitreiking zal door Aad Koster, directeur ActiZ, plaatsvinden.

Selectiecriteria
Selectiecriteria voor de jury zijn dat de inzending een vernieuwend element en uniek karakter moet bevatten, het product of dienst op korte termijn uitvoerbaar en realiseerbaar moet zijn, dat het idee snel op te schalen, efficiënt en klantgericht moet zijn en dat de inzending ten goede komt aan de zorgeconomie in Nederland.

De inzendingen vormen een diversiteit van hoogwaardige technologische snufjes. Snufjes die verpakt zijn in dagelijkse voorwerpen zoals kussens, handschoenen, ipad hoezen en matrassen. Natuurlijk ontbreken robots niet en is er een heel scala aan APP’s die ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, zorg op afstand kunnen organiseren tot trainingen voor gespecialiseerde verpleegkundigen. Een rijk palet boordevol innovaties waar de jury dan ook een zware kluif aan zal hebben om hieruit een winnaar te selecteren.

De tien genomineerden zijn allemaal aanwezig tijdens de vakbeurs. Nominatie stelt hen namelijk in de gelegenheid tegen een minimaal bedrag deel te nemen. Op deze manier kunnen 21.000 zorgprofessionals, die geïnteresseerd zijn in zorginnovaties, kennis maken met het innovatieve idee, product of dienst.
TAFEL VAN DE VOORUITGANG – SUBLIME FM NEWS
Alle inzendingen, inclusief genomineerden, krijgen tijdens Zorg&ICT de gelegenheid om aan de Tafel van de Vooruitgang hun idee onder de aandacht te brengen bij de luisteraars van Sublime FM News. De Tafel van de Vooruitgang is een inspirerend gesprek voortkomend uit het Sublime News – Nieuws van de Vooruitgang. Het doel van het gesprek is om samen met tafelgasten en Sublime FM presentator Bas Westerweel tot nieuwe inzichten te komen. Door het publiek in de zaal bij het gesprek te betrekken en de middag muzikaal te onderbouwen wordt het een interactief programma. Het programma wordt live uitgezonden tijdens de vakbeurs op 18, 19 en 20 maart.

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...