Zorgverleners: E-health onmisbaar onderdeel van de zorg

e-health zorgverleners

Zorgverleners zijn overwegend enthousiast over e-health. Toch is het aanbod in e-health groter dan het gebruik ervan. E-health kan leiden tot een afname van de werkdruk als de randvoorwaarden goed zijn.

Dit blijkt uit de zevende editie van de eHealth-monitor van Nictiz en het Nivel. Samen aan zet! Minister Bruno Bruins van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ontving het eerste exemplaar van de eHealth-monitor 2019 uit handen van Leonique Niessen (interim-directeur Nictiz) en Cordula Wagner (directeur Nivel).

Uit het onderzoek blijkt dat zorgverleners de noodzaak inzien om zorgprocessen opnieuw te gaan vormgeven en inrichten met e-health. Op die manier krijgen patiënten meer zeggenschap over hun eigen gezondheid. Ook draagt de inzet van e-health bij aan de verlaging van de werkdruk in de zorg.

De monitor laat zien dat de inzet van e-health een onmisbaar onderdeel van de zorg(verlening) is geworden. De ondervraagden zijn het erover eens dat de technologie goed moet werken om e-health goed te kunnen gebruiken. Verder moet het goed aansluiten op de zorgprocessen binnen en tussen de zorginstellingen. Alle spelers in het zorgveld zijn nu aan zet om e-health zorgbreed in te voeren en te gebruiken.

E-health meer geïntegreerd in zorgproces

De eHealth-monitor meet sinds 2013 de beschikbaarheid en  gebruik van e-health in Nederland. De resultaten door de jaren heen illustreren de ontwikkelingen in de e-health. Van experimentele noviteiten in de gezondheidszorg (over en later met de patiënt) naar een meer doelgerichte integratie van e-health in het zorgproces.

In 2013 was e-health vooral het ‘digitaal maken van bestaande informatie en reguliere processen’. De toepassingen die men destijds ‘e-health’ noemde, behoren nu tot de dagelijkse werkwijze. Ook zijn sommige e-health-toepassingen niet geschikt gebleken voor gebruik of vervangen door andere toepassingen.

Sinds 2014 worden in de eHealth-monitor de doelstellingen van het toenmalige kabinet gemonitord. Online inzage in medische gegevens, zelfmeten & gegevensmonitoring en beeldschermzorg & domotica. Hiermee zijn positieve resultaten behaald.

Wel blijkt het lastig om de doelstelling een-op-een te vergelijken met de huidige situatie. De (zorg)wereld van nu ziet er anders uit dan in 2014. Voortschrijdend inzicht en vernieuwende, technologische ontwikkelingen spelen een rol bijz Zorgverleners.

 

Congres

Roland Friele (adjunct-directeur Nivel) en Conchita Hofstede (manager Expertisecentrum Nictiz) praten verder over de resultaten van het jaarlijks onderzoek tijdens het Mobile Healthcare Congres op 7 november 2019 in de Jaarbeurs in Utrecht. Zij doen dit samen met de directeur Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS, Theo van Uum.

Het e-consult is nog niet populair bij huisartsen. Het aantal op die manier gevoerde consulten met patiënten valt tegen. Met de publicatie van het handboek ‘E-consult, hoe regelen we dat?’ moet het aantal virtuele consulten omhoog gaan.

Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan secretaris-generaal van VWS en voorzitter van het Informatieberaad Zorg, Erik Gerritsen. Het handboek is beschikbaar voor zowel pc’s als  mobiele apparaten.

 

Gerelateerde berichten...

X