18 miljoen voor bibliotheken voor digitale hulp

biblion

Nederlandse bibliotheken krijgen de komende jaren 18 miljoen euro voor extra digitale hulp. Dat geld gaat vooral naar de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s). Daar krijgen mensen hulp die problemen hebben met digitaal overheidszaken doen.

Vooral sinds de introductie van de CoronaCheck-app neemt de vraag naar hulp flink toe. Het extra geld moet nu zorgen dat mensen sneller hulp krijgen.

DigiD instellen

Ons land kent ongeveer vier miljoen inwoners die problemen hebben met computers, internet en apps. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet hoe DigiD moeten instellen zodat de de Corona Check-app en andere overheidsdiensten.

“De laagdrempelige hulp die bibliotheken hierin kunnen bieden, helpt de kloof tussen de burgers en de overheid te verkleinen”, zegt demissionair staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken. “Met het extra geld kan deze maatschappelijke dienstverlening worden uitgebreid.”

Vorige week vroegen in een Kamerdebat veel partijen aandacht voor de positie van de bieb. VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks,  PVV, SGP en PvdD deden dat tijdens het debat over de cultuurbegroting van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur (OCW). Partijen benadrukten de belangrijke rol die bibliotheken vervullen in de samenleving.

Nationaal Programma Onderwijs

De VVD wil dat bibliotheken nadrukkelijker worden betrokken bij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en dat de NPO-gelden worden ingezet voor bibliotheken. Het CDA benadrukt het belang van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) en wil deze functie wettelijk borgen.

D66 pleit voor visie op de financiering van een toekomstbestendig bibliotheekwezen. GroenLinks, PvdA en PvdD maken zich zorgen over de financiering van bibliotheken en dat het aantal vestigingen de komende jaren zal afnemen als er nu niet wordt ingegrepen.

Een van de uitkomsten van het debat was uiteindelijk dat minister van Engelshoven de zorgen van de Tweede Kamer deelt. In reactie op de VVD stelt de minister dat zij in gesprek gaat met de VNG en de onderwijssector over de wijze waarop bibliotheken kunnen bijdragen aan het bereiken van de doelen van het NPO.
Investeer in online bibliotheek

De minister is blij dat de online bibliotheek inmiddels een volwaardig onderdeel is van de Nederlandse bibliotheekinfrastructuur. In reactie op vragen van GroenLinks benadrukt ze dat het succes behouden moet blijven en dat dit vraagt om investering.

De minister stelde voor 2021 al een bedrag van €2,25 miljoen beschikbaar. Ze is in overleg met de Koninklijke Bibliotheek om voor 2022 €3 miljoen beschikbaar te stellen.

Voor de lange termijn heeft GroenLinks de regering middels de motie Westerveld c.s. verzocht om het budget van de digitale bibliotheek aan te laten sluiten bij de verwachte groei van het aantal online gebruikers.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X