ACM: EZK stel maximumpercentages vast bij mobiele frequentieveiling

Het Kabinet moet maximumpercentages (caps) vaststellen voor de hoeveelheid frequenties die één afzonderlijke partij bezit. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een advies over mobiele frequentieveiling. Het advies is opgesteld op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

 

De ACM denkt aan de indeling

  • Een cap van 40% op het totale frequentiebezit
  • Een cap van 40% op het bezit van frequenties lager dan 1 GHz

Deze frequenties zijn noodzakelijk om tegen redelijke kosten een landelijk dekkend netwerk te realiseren

  • Een cap van 40% op de te veilen frequenties in de 3,5 GHz band.
  • Het bezit van frequenties in de 3,5 GHz band is noodzakelijk om volwaardig 5G aan te kunnen bieden.

 

Verdeling

Om voldoende concurrentie op de Nederlandse mobiele markt te houden is een evenwichtige verdeling van beschikbare frequenties nodig.

Henk Don, bestuurslid ACM: ’Een noodzakelijke randvoorwaarde voor effectieve concurrentie is dat de huidige drie aanbieders met een eigen mobiel netwerk bij de aankomende veilingen de frequentieruimte verwerven die ze nodig hebben om effectief te blijven concurreren. Daarom adviseren we om ervoor te zorgen dat geen te scheve verdeling van frequenties kan ontstaan.’

De ACM ziet geen noodzaak om naast de maximumpercentages nog andere maatregelen te treffen tijdens de veiling. De ACM vindt het dus ook niet noodzakelijk om binnen de te veilen frequenties ruimte te reserveren voor een mogelijke nieuwe vierde partij.

 

Veiling

Eind 2019 of begin 2020 vindt een veiling plaats van mobiele frequenties in de 700, 1400 en 2100 MHz-banden. De voor de uitrol van 5G belangrijke 3,5 GHz-band zal zo mogelijk eind 2021 of begin 2022 geveild worden.

Het ministerie van EZK heeft de ACM gevraagd advies uit te brengen over mogelijke maatregelen. De bedoeling is om de concurrentie in de markt voor mobiele communicatie te waarborgen.

De reden van de adviezen is de snelle opkomst van 5G. Den Haag wil in 2020 bijvoorbeeld de eerste stad zijn waar 5G standaard wordt aangeboden.

 

Gerelateerde berichten...

X