ACM maakt leidraad met regels onlineplatforms en zoekmachines

online betalen credit card met hangslot en wereldbol

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een nieuwe concept-leidraad met meer uitleg over de nieuwe regels voor onlineplatforms en zoekmachines. Deze ‘Leidraad Bevorderen van een transparante en eerlijke onlineplatformeconomie voor ondernemingen’ moet meer duidelijkheid scheppen en naleving van de regels bevorderen.

Aanbieders van onlineplatforms en onlinezoekmachines moeten zich sinds 2020 houden aan de Platform-to-Business-verordening (ook wel P2B-Verordening). Momenteel is het de civiele rechter die naleving kan afdwingen, maar de minister van Economische Zaken en Klimaat bereidt een wetsvoorstel voor waarin de ACM toezichthouder wordt. Uit een bijbehorende marktverkenning bleek dat marktpartijen niet altijd goed weten hoe ze de regels moeten interpreteren.

De concept-leidraad licht toe welke informatie aanbieders van onlineplatforms en onlinezoekmachines moeten geven aan ondernemers die hierop artikelen of diensten aanbieden. Marktpartijen kunnen tot en met 20 oktober op het concept reageren.  Naar aanleiding van de reacties komt de definitieve versie tot stand. Die verschijnt dan vanaf het eerste kwartaal van 2023.

“Met een leidraad willen we voor platformbedrijven duidelijk maken welke informatie ze moeten geven zodat hun zakelijke klanten weten wat ze van het platform kunnen verwachten. Zo kunnen ondernemers bepalen of en hoe ze het platform willen gebruiken”, zegt Manon Leijten, bestuurslid van de ACM. “We hebben ook een toegankelijke samenvatting van de belangrijkste regels gepubliceerd. Kleine ondernemers hebben vaak meer rechten dan ze denken.”

Duidelijk en eenvoudig

Het concept van de leidraad gaat over de regels waarover tijdens de marktverkenning de meeste onduidelijkheid bleek. Dat zijn onder meer regels die bepalen dat de algemene voorwaarden van onlineplatforms voor ondernemers duidelijk verwoord en eenvoudig beschikbaar moeten zijn. Daarin moeten platformaanbieders transparant zijn over hoe ze het aanbod  rangschikken. Ze moeten daarnaast transparant zijn over of, en zo ja: hoe, ze ondernemers ongelijk behandelen ten opzichte van zichzelf.

De P2B-Verordening is een van de eerste stappen om in Europa te zorgen voor open en eerlijke online markten voor zakelijke gebruikers. Er volgt nog een omvangrijk pakket aan andere EU-regelgeving die gericht is op de digitale economie, waaronder de Digital Markets Act, de Digital Services Act en de Data Act.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...