ACM start marktverkenning gegevensuitwisseling ziekenhuiszorg

IT-beheer

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start met een marktverkenning naar de informatiesystemen rond digitale gegevensuitwisseling van ziekenhuizen. KPMG gaat het onderzoek uitvoeren.

De marktverkenning beschrijft hoe de markten in elkaar zitten. Bijvoorbeeld het marktgedrag van ICT-leveranciers, ziekenhuizen en andere betrokkenen. Daarbij komt ook aan bod welke belemmeringen de betrokken partijen als gevolg van dit gedrag ervaren, inclusief mogelijke achtergrond en redenen voor dit gedrag.

Resultaten

De ACM verwacht de resultaten voor het einde van het jaar te publiceren. Daarna volgen gesprekken met de verschillende betrokkenen over de uitkomsten. De bedoeling is dat die handvatten bieden voor de rest van het traject.

Achtergrond van de marktverkenning is dat de digitalisering in de zorg kansen om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te verbeteren. Maar dan is het wel belangrijk dat zorgverleners en patiënten beschikken over goede informatie op de juiste plek op het juiste moment. Goed functionerende digitale gegevensuitwisseling tussen verschillende systemen is hiervoor essentieel.

Er zijn verschillende initiatieven om de ontwikkelingen te versnellen. Overal leeft inmiddels het besef dat de ontwikkelingen in Nederland (nog) niet snel genoeg gaan. Dat belemmert goede, integrale zorg en zet een rem op innovatie van de digitale zorgsector.

De marktverkenning maakt deel uit van een veel groter sectoronderzoek. Alles bij elkaar moeten de uitkomsten eventuele marktproblemen met de informatiesystemen van ziekenhuizen en gegevensuitwisseling in de zorg aan het licht brengen.

Eigen gegevens inzien

He onderzoek volgt op een voornemen dat het Kabinet van vorig jaar. Toen stelde zorgminister Bruno Bruins voor Medische Zorg dat hij digitale uitwisseling van zorggegevens wettelijk verplicht wil stellen.

Bruins schreef toen in een Kamerbrief dat zijn ambitie is dat de gegevensuitwisseling in de zorg in Nederland in rap tempo volledig digitaliseert waardoor ook patiënten al hun eigen gegevens digitaal kunnen inzien en beheren. Dan moeten de randvoorwaarden natuurlijk wel op orde zijn.

Gerelateerde berichten...

X